Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [W2-S1BI19-1BL-10]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 18:30
sala sale KE
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Skubała
Literatura:

Artykuły popularnonaukowe i naukowe (przeglądowe oraz prace oryginalne), dobierane zgodnie ze specyfiką danej pracy. Szczegółowy wykaz piśmiennictwa ustala prowadzący wraz ze studentem w czasie spotkań.

Ponadto:

• Weiner J., Weiner J. 2018. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Stępień B. 2021. Zasady pisania tekstów naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Maćkiewicz J. 2014. Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu. Wydawnictwo Naukowe PWN

• Wybrane prace licencjackie z repozytorium UŚ

Zakres tematów:

1. Omówienie zasad pracy oraz zapoznanie z zasadami zaliczenia przedmiotu.

2. Zapoznanie z naukowymi bazami danych.

3. Zasady pracy z literaturą

• Sposoby poszukiwania literatury

• Ocena przydatności artykułu

• Analiza wiarygodności źródeł

• Dobór słów kluczowych

• Sporządzenie notatki

• Praca z przykładowymi artykułami

4. Zapoznanie z zasadami pisania pracy naukowej.

5. Przygotowanie planu pracy.

6. Przygotowanie wykazu piśmiennictwa

7. Do końca semestru - praca własna nad pracą dyplomową oraz konsultacje indywidualne.

8. Konsultacja i pomoc przy tworzeniu prezentacji przedstawianej podczas seminarium na wybrany temat.

Tematyka prac licencjackich:

1. Skutki wprowadzenia ochrony gatunkowej wilka (Canis lupus) w Polsce.

2. Wielkie wymieranie kręgowców w przeszłości i dniu dzisiejszym.

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca studenta pod opieką promotora pracy. Praca z materiałem źródłowym, praca z bazami komputerowymi, konsultacja, dyskusja, wyjaśnianie i omówienie treści związanych z realizacją tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy dyplomowej przygotowanej na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych, a w szczególności:

1. Dobór literatury i innych źródeł wiedzy, w tym baz danych.

2. Opracowanie tematu, w tym różnych aspektów omawianej tematyki.

3. Opanowanie warsztatu pisania pracy dyplomowej (edycja pracy, cytowanie źródeł, itd.)

4. Systematyczność w przygotowywaniu pracy w trakcie roku akademickiego (semestr zimowy i letni).

 Bardzo dobry: Student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację do pracy, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

 Dobry: Student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, wymaga jednak niewielkiej pomocy przy jej poszukiwaniach, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

 Dostateczny: Student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie potrafi wyszukiwać efektywnie literatury, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

 Niedostateczny: Student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje lub nie wykonuje ich w ogóle, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

Uwagi:

prof. dr hab. Piotr Skubała

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)