Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej [W6-PE-OT-S2-MPOW] semestr letni 2021/2022
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej [W6-PE-OT-S2-MPOW]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (w trakcie)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 10:00 - 13:00
sala B3.16
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

• Badora S., Zięba-Kołodziej B. (red.), Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie, Warszawa 2015, Wyd. Diffin.

• Bohner T., Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów, Jedność 2002.

• Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część pierwsza i druga, Olsztyn 2006, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

• Diekemper E., Więcej niż wyciszenie, Jedność 2005.

• Donelly A., Gry i zabawy dla dzieci: dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, Warszawa 2003.

• Faber E., Mazlish A., Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły? Poznań 1992, Wyd. Media Rodzina.

• Fleming I., Zabawy na uspokojenie, Jedność 1999.

• Fuchs B., Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, Kielce 1999, Jedność.

• Gajewska G. Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2002, PEKW Gaja.

• Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009, PEKW „GAJA”.

• Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej, Zielona Góra 2004, Wyd. COGITO.

• Gajewska G., Szczęsna A., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2003, PEKW Gaja.

• Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E., Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci. Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej, Zielona Góra 2004, PEKW Gaja.

• Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych, Gdańsk 2005, GWP.

• Górnicka B., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Opole 2015, Wyd. UO.

• Jachmińska M., Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wrocław 1994, UNUS.

• Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2004, Wyd. UŚ.

• Karasowska. A., Profilaktyka na co dzień. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, Warszawa 2006, PARPA.

• Klaus W. Vopel, Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw, Kielce 2003, „Jedność”.

• Klaus W. Vopel, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup, Kielce 2003, „Jedność”.

• Klaus W. Vopel, Przerwa, która daje siłę: zabawy ułatwiające naukę: dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Kielce 2003, „Jedność”.

• Kozdroń A., Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury, Warszawa 2014.

• Kołyszko W., Tomaszewska J., Radość i wyspa Hop Siup. Zabawy i ćwiczenia rozwijające pomagające oswoić i zrozumieć emocje, Sopot 2015.

• Kołyszko W., Tomaszewska J., Złość i smok Lubomił. Zabawy i ćwiczenia rozwijające pomagające oswoić i zrozumieć emocje, Sopot 2015.

• Król A. (red), Zabawy na słońce i deszcz, Kraków 1998.

• Niemczal R. (red.): Emocje na wodzy. Scenariusze zajęć w klasach I-III z elementami kształcenia emocjonalnego, Poznań 2002.

• Szostak S., Tabaka A., Porozmawiajmy o agresji. Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Kraków 2004, Rubikon.

• Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS.

• Wójcik E., Metody aktywizujące w pracy grup, Kraków 2000, Wyd. Rubikon.

Zakres tematów:

1. Sylwetka nauczyciela, wychowawcy, opiekuna.

2. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy.

3. Planowanie (projektowanie) działalności opiekuńczo-wychowawczej.

4. Zasady diagnozowania i terapii uczniów niezbędne do udzielania skutecznej pomocy uczniowi i jego rodzinie. Poznawanie wychowanków i diagnoza ich sytuacji wychowawczej.

5. Współpraca z rodzicami. Spotkania z rodzicami. Rodzic jako partner procesu opiekuńczo-wychowawczego.

6-7. Sytuacje trudne w życiu małego dziecka. Przyczyny trudności i niepowodzeń w edukacji dzieci.

8. Zabawy integracyjne w wychowaniu dzieci i młodzieży.

9. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w teorii i w praktyce. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (orzeczenie, zapoznanie ze strukturą IPET, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, zasady pracy pedagoga).

10. Niepełnosprawność jako problem pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Zabawy w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego umysłowo w stopniu lekkim (praca w świetlicy).

11. Praca wychowawcza z dzieckiem autystycznym.

12. Agresja jako problem wychowawczy i opiekuńczy. Autoagresja. Metody pracy.

13. Jak rozpoznać dziecko z ADHD i jak z nim postępować w pracy wychowawczej?

14. Problemy w nauce jako źródło trudności wychowawczych. Metody profilaktyki w pracy pedagoga.

Metody dydaktyczne:

metody asymilacji wiedzy (dyskusja, opis, praca z książką), samodzielnego dochodzenia do wiedzy (metoda przypadków), metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja

• sprawdzenie umiejętności pracy w grupie oraz stopnia wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce; studenci przeprowadzają zaplanowane działania opiekuńczo-wychowawcze, a następnie dokonują samooceny własnych umiejętności, a także są oceniani przez pozostałych studentów i prowadzącego zajęcia. Studenci wybierają tematykę prezentacji (i scenariuszy) z listy zaproponowanej przez prowadzącego.

• Ocenie będzie podlegać rzeczowe, merytoryczne, wyłożenie tematu, ogólne zaangażowanie w prace grupy, pomysłowość, kreatywność studenta, sposób komunikacji, wiedza studenta oraz umiejętność operowania nią podczas analizowania, omawiania scenariuszy, przeprowadzanych zajęć.

• Czas prezentacji: 2x45min

2. Projekt:

• sprawdzenie czy student potrafi zaprojektować trzy jednostki metodyczne w formie konspektu zbiorczego, przewidując czas i miejsce zajęć, uczestników, tematykę, zamierzone cele, przebieg zajęć oraz metody (techniki) działania i pomoce do zajęć.

• Ocenie podlegają: prawidłowo wyznaczone cele, odpowiedni dobór metody, dostosowanie zajęć do wieku dziecka, zróżnicowanie form pracy, środków dydaktycznych, możliwość zainteresowania zajęciami przez dzieci, zastosowanie metod aktywizujących.

Uwagi:

1rok mgr uzup.stac. POWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)