Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej [W6-PE-SR-S1-PMPO] semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej [W6-PE-SR-S1-PMPO]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:30 - 16:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Barbara Chojnacka-Synaszko
Literatura:

Albański L., Gola S.: Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej. Jelenia Góra 2013.

Gajewska G.: Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra 2001.

Górnicka B.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki. Opole 2015.

Kamińska U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2005.

Kantowicz E. (red.): Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia. Olsztyn 2013.

Luberacka-Gruca J., Wojtasińska E., Zmarzlik K.: Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym. Warszawa 2014,

Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Łobocki M.: Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Lublin 1994.

Olechowska A.; Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa 2016.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 2, Kontekst metodyczny. Gdynia 2016.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 3, Kontekst autorski. Gdynia 2016.

Zarzecki L.: Teoretyczne podstawy wychowania: teoria i praktyka w zarysie. Jelenia Góra 2012.

Zakres tematów:

Działalność opiekuńczo-wychowawcza jako działalność celowościowa i zorganizowana - w kierunku metodyki działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wielość ujęć definicyjnych i rodzaje metodyk w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Cel i przedmiot metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Funkcje i zadania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Podział form zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Zasady działalności opiekuńczo-wychowawczej. Zasady planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Metody i techniki oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych.

Opiekun-wychowawca jako podmiot czynności opiekuńczej:

- postawa opiekuna-wychowawcy,

- znaczenie umiejętności interpersonalnych w pracy opiekuna-wychowawcy.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne prowadzone w trybie synchroniczny zgodnie z

harmonogramem lub asynchronicznym, z zastosowaniem aplikacji Microsoft Teams.

Zastosowane metody:

- metody podające: wykład

- metody oglądowe: pokaz (prezentacja treści jako dołączony materiał z zajęć oraz jako notatki w Notesie zajęć w programie OneNote)

- metody aktywizujące: zastosowanie "obszaru współpracy" dla osób biorących udział w zajęciach w Notesie zajęć w programie OneNote lub wykorzystanie podczas zajęć Whiteboard (cyfrowej tablicy umożliwiającej uczestnikom pozyskanie informacji zwrotnej na żywo w trakcie spotkania online).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Czas trwania egzaminu – 30 minut. Termin: letnia sesja egzaminacyjna. Termin egzaminu zostanie uzgodniony ze studentami.

Forma egzaminu pisemnego: test (pytania zamknięte i otwarte) przeprowadzony stacjonarnie lub stworzony - w przypadku konieczności przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w formie zdalnej - z zastosowaniem jednej z dwóch aplikacji - Forms / Testportal - w usłudze Teams.

Ocenie podlega usystematyzowana, refleksyjna wiedza studenta dotycząca podstawowych aspektów w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej; student orientuje się w założeniach i celach metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, zna zasady, wytyczne, obszary zainteresowania tego typu pracy, stosowane w niej formy, metody, techniki

oddziaływań oraz wie, jakimi kompetencjami powinien odznaczać się opiekun-wychowawca, asystent rodziny.

Uzyskane i zsumowane podczas testu punkty będą przeliczane na procenty, a oceny będą wystawiane zgodnie z następującymi regułami:

92 % - 100 % 5

86 % - 91% 4+

72 % - 85 % 4

66 % - 71 % 3+

51 % - 65 % 3

Uwagi:

dr Chojnacka -Synaszko

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)