Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej [W6-PE-SR-S1-PMPO] semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej [W6-PE-SR-S1-PMPO]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:30 - 10:15
sala B-1.12
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Barbara Chojnacka-Synaszko
Literatura:

Gajewska G.: Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania. Zielona Góra 2001.

Górnicka B.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki. Opole 2015.

Kantowicz E. (red.): Metodyka pracy socjalno-wychowawczej : wybrane zagadnienia. Olsztyn 2013.

Kolankiewicz M.: Zasady systemu pieczy zastępczej - dylematy praktyki. "Problemy opiekuńczo-wychowawcze" 2020, nr 8.

Krajewska B.: Zasady pieczy zastępczej jako podstawy funkcjonowania jej systemu. Katalog, charakterystyka i znaczenie. "Problemy opiekuńczo-wychowawcze" 2020, nr 6.

Postępy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce. Raport. Warszawa 2018

Reddy L.A.: Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Warszawa 2020.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 2, Kontekst metodyczny. Gdynia 2016.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. T. 3, Kontekst autorski. Gdynia 2016.

Węglarz J. Bentkowska D.: Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Gdańsk 2020.

Ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292 poz.1720)

Zakres tematów:

Obszary zainteresowania metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej - formy zastępujące i wspierające rodziny w zapewnieniu opieki i realizowaniu procesu wychowania dziecka.

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej - wybrane aspekty.

Zbieżne obszary funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Różnorodność zajęć organizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności

życiowych, organizacji czasu wolnego, profilaktyki.

Praca z podopiecznym-wychowankiem - organizacja życia w zróżnicowanej grupie wychowawczej.

Usamodzielnienie jako końcowy etap wychowywania się w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.

Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy - planowanie i realizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej; scenariusz zajęć.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia przewidziane do realizacji w formie kontaktowej.

Formy i metody pracy: praca indywidualna, praca w grupach, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metody oglądowe, metody poszukiwania i porządkowania informacji, metody prezentacji własnego punktu widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie a podstawie dwóch form weryfikacji:

1. kolokwium - sprawdzenie pisemne stopnia znajomości treści prezentowanych podczas ćwiczeń; uzyskane i zsumowane podczas kolokwium punkty będą przeliczane na procenty, a oceny będą wystawiane zgodnie z następującymi regułami:

92 % - 100 % 5

86 % - 91% 4+

72 % - 85 % 4

66 % - 71 % 3+

51 % - 65 % 3

2. przygotowania i prezentacji wylosowanego zagadnienia - opracowanego indywidualnie lub grupowo - dotyczącego:

a) zaprojektowanych zajęć metodycznych (scenariusza zajęć) w zakresie wybranego typu zajęć organizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

b) zorganizowanych i funkcjonujących działań opiekuńczo-wychowawczych w wybranej instytucji, podejmującej działania opiekuńczo-wychowawcze.

Kryteria oceny prezentowanego zagadnienia zostaną dołączone do wytycznych związanych z przygotowaniem jednego z powyżej określonego zakresu działań.

Uwagi:

dr Chojnacka-Synaszko

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)