Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna kultura polska [W1-MP-S1-WKP] semestr zimowy 2021/2022
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Współczesna kultura polska [W1-MP-S1-WKP]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Prowadzący: Kinga Czerwińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Barwy codzienności: analiza socjologiczna, red. M. Boguni-Borowska Warszawa 2009.

Bukraba-Rylska Izabela, Kultura ludowa na co dzień. Warszawa 1990.

Edensor Tim, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne; przekł. Agata Sadza. Kraków 2004.

Banaś Monika, Etniczność na sprzedaż. Karków 2005.

Eriksen T.H., Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej. Warszawa 2009;

Kłoskowska Antonina, Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996.

Kultura narodowa i polityka. Red. Kurczewska Joanna. Warszawa 2000.

Kowalski Piotr Popkultura i humaniści : daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji. Kraków 2004.

Napiórkowski Marcin Mitologia współczesna. Warszawa 2018

Napiórkowski Marcin Kod kapitalizmu: jak Gwiezdne wojny, Coca-Cola i Leo Messi kierują twoim życiem. Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

Golka Marian Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Warszawa 2012

Korduba Piotr, Ludowość na sprzedaż. Kraków 2013

Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Red. Agnieszka Cybal-Michalska, Paulina Wierzba Kraków 2012

Nowe nawigacje : współczesna kultura audiowizualna. Red. Piotra Kletowskiego i Marcina Wrony. Kraków 1999

Pełczyński Grzegorz, Dziesiąta muza w stroju ludowym : o wizerunkach kultury chłopskiej w kinie PRL . Poznań 2002.

O stylu życia Polaków – praca, wartości, zakupy, red. M. Falkowska, Warszawa 1997.

Zakres tematów:

Treści zajęć dotyczą podstawowych zagadnień dotyczących polskiej kultur współczesnej w perspektywie antropologii codzienności. Wybrana tematyka jest zbieżna z problematyką podejmowaną obecnie przez etnologię i antropologię kulturową i omawiana z perspektywy tych dyscyplin. Zagadnienia poddawane są analizie pod kątem relacji: kultury narodowej – kultury popularnej (globalnej) – kultury lokalnej.

Szczegółowo poddane omówieniu będą wybrane wątki związane ze:

- sferą sacrum (katolicyzm ludowy, rok obrzędowy w Polsce, świętowanie rodzinne, przestrzeń sacrum – mała architektura sakralna);

- profanum a przestrzeń (przestrzeń mieszkalna, antropologia rzeczy, antropologia ubioru)

- patriotyzm a tożsamość (w poszukiwaniu narodowej marki, współcześni bohaterowie narodowi);

- więzi społeczne/ sieciowanie (marsze, spółdzielnie społeczne, koła gospodyń wiejskich, kultury blokowisk);

- sposoby spędzania wolnego czasu (w tym m.in. turystyka kulturalna (szlaki rzemiosł lokalnych/ szlaki dziedzictwa miast/ szlaki dziedzictwa wsi);

- kultura globalna/kultura lokalna a glokalizmy - komiks, reklama, gry video, nowe media;

- sztuka „niewysoka”: film (video, seriale, Netflix), disco-polo/ muzyka folkowa/ rap, sztuka ludowa/kicz ogrodowy.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: metody aktywizujące - dyskusja połączona z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej.

Student zostaje zapoznany z podstawowymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w obszarze współczesnej kultury polskiej. Potrafi wskazać i zinterpretować kontekst wybranych zjawisk kulturowych. Ma wiedzę na temat rozmaitych nurtów współczesnej kultury polskiej oraz jej społecznego i kulturowego zaplecza.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest na podstawie aktywności na zajęciach oraz na podstawie poziomu prezentowanych projektów.

Projekt obejmuje wiedzę z zakresu podejmowanych zagadnień, uzupełnioną o treści zdobyte podczas samodzielnej pracy z literaturą przedmiotu i innymi źródłami. Ocena zostaje wystawiona na podstawie:

- zakresu przygotowania materiału odpowiednio do wymagań merytorycznych,

- poziomu wiedzy o prezentowanym przykładzie,

- samodzielności w wyborze, analizie i ocenie prezentowanych treści,

- sposobu prezentacji zebranego materiału, tzn. płynności i swobody w interpretowaniu przygotowanych treści,

- systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

Skala ocen: 2-5.

Student realizuje prezentację w grupie 5 osobowej, przewidziany czas realizacji to: od 20 do 30 minut. Po zakończeniu prezentacji oddaje przygotowane dossier tematyczne.

Ocena ostateczna ustalana jest po realizacji wszystkich prezentacji w grupie.

Uwagi:

3 semestr MSP /stacjonarne I stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)