Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy 31-ST-L30-ANG-B2.1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 47

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy 31-ST-L30-ANG-B2.1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
lektorat (Lekt), grupa nr 47 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala 112
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-24 13:45 : 15:15 sala 112
Grażyńskiego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Lucyna Niedobecka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dellar, H., Walkley, A. 2016: Outcomes 2nd edition Upper Intermediate. Student's Book.National Geographic Learning.

Literatura uzupełniająca:

Dellar, H., Walkley, A. 2016: Outcomes 2nd edition Upper Intermediate. Workbook.National Geographic Learning.

Vince, M. 2014. Language Practice for First: Macmillan.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Zbiór ćwiczeń eWorkbook B2 Moduł 1

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=599

Kurs wspomagający lektorat KWL12_B2

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=613

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym: formy spędzania wolnego czasu; zainteresowania, rozrywka, ulubione aktywności; korzystanie z dóbr kultury, rozrywka, filmy, muzyka, książki, sztuka; interpretacja dzieł sztuki, opisywanie obrazów, wątków książek, fabuł filmów, losów bohaterów, motywów przewodnich; opisywanie budynków i miejsc; formy życia społecznego, wspólne świętowanie, karnawał, festyn; miejsca i wydarzenia warte odwiedzenia; planowane i przewidywane wydarzenia w życiu lokalnej społeczności; praktyczne aspekty życia w otoczeniu przedmiotów codziennego użytku; nawyk gromadzenia przedmiotów, motywy i problemy; opisywanie problematycznych doświadczeń z przedmiotami; reklamowanie zakupionych towarów i usług; postawy wobec środowiska naturalnego, zapobiegliwość i samowystarczalność.

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie wystąpienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

2) recepcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

3) pisemna produkcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

4) z przedstawionej prezentacji (wymagana poprawa

w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

5) z krótkich sprawdzianów leksykalnych (średnia ocen),

6) z pracy własnej studenta na platformie e-learningowej (średnia ocen).

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

1. MODUŁ JĘZYKA;

Dopasowana do planu Wydziału Nauk Społecznych: Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Kontakt z prowadzącym: lucyna.niedobecka@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.