Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wsparcia rodziny [W3-PE-OWITP5-S1-5] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy wsparcia rodziny [W3-PE-OWITP5-S1-5]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 9
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Badora S. (2011). Profilaktyka pedagogiczna. W: Bartkiewicz Z., Maciaszczyk P. (red), Profilaktyka i resocjalizacja, Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ im. S. Tarnowskiego. 2011

Czapiga A. (1994), Przyczyny rozbicia rodziny a warunki życia dzieci i samotnych matek, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Wybrane zagadnienia, A. Seneko (Red.), Wrocław: Wydawnictwo UW.

Darczak R., Szkoła jako podstawowy instrument prewencji i profilaktyki społecznej – zarządzanie programami profilaktycznymi na poziomie lokalnym. Red. E. Krzyżak-Szymańska, Wyd. GWSP, Mysłowice 2009, (144-154)

Kawula S. (2005). Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, Toruń.

Knutel D., Wójcik M. (2014). Sytuacja rodzinna dziecka niepełnosprawnego. W: Gruca-Miąsik U. (red), Rodzina – centrum świata. Rzeszów: Wyd. UR. Rzeszów.

Krasiejko I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Krupska M. (2014). Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym. W: Gruca-Miąsik U. (red), Rodzina – centrum świata. Rzeszów: Wyd. UR.

Mróz-Tomasik K. (2013). Obraz ojcostwa w świetle analiz teoretyczno-empirycznych. „Pedagogika Społeczna” nr 3

Rostkowska T., Rostkowski J. (red.). (2002). Rodzina, rozwój, praca. Łódź: WSI.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki ćwiczeń. Omówienie tematów poszczególnych ćwiczeń. Omówienie formy zaliczenia przedmiotu i kryteriów oceny.

2. Rozmiar i tendencje rozwojowe współczesnych zagrożeń rodziny.

3. Instytucjonalne formy wsparcia rodziny.

4. Pozainstytucjonalne formy wsparcia rodziny.

5. Rola i znaczenie szkoły w oddziaływaniach profilaktycznych i terapeutycznych dedykowanych rodzinie.

6. Terapia pedagogiczna jako forma wsparcia dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcjonalnością.

7. Omówienie przykładowych oddziaływań terapeutycznych.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w zespołach, prezentacje i wystąpienia zespołów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie stanowiła średnią ocen z aktywności na zajęciach, wystąpień zespołowych i prac grupowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)