Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BT19-1BT-11] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BT19-1BT-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00
sala B-01 (SALA WYKL.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Guzik
Literatura:

Podręczniki z biochemii i mikrobiologii, artykuły przeglądowe w języku polskim i/lub angielskim dotyczące zagadnień omawianych na seminarium.

Zakres tematów:

1. Ekspresja informacji genetycznej u Prokariota

2. Potranslacyjne modyfikacje białek

3. Białkowe i niebiałkowe biokatalizatory – budowa i działanie

4. Przemiany energetyczne w komórce – fosforylacja oksydacyjna i substratowa

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące (dyskusja naukowa, dyskusja panelowa, metoda odwróconej klasy).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,45)

2. ocenę bezpośredniego opiekuna seminarium (0,25)

3. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,3).

Na każdym seminarium osoba prowadząca ocenia przedstawioną prezentację oraz udział prelegenta w dyskusji. Ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentacji.

bardzo dobry – zagadnienia przedstawione wyczerpująco, w dojrzały naukowo sposób, brak błędów merytorycznych, logiczny układ prezentacji, czas zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, student dobrze odpowiada na zadane po prezentacji pytania.

dobry – zagadnienia przedstawione poprawnie, nieliczne błędy merytoryczne, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i dobrze dobrane, student odpowiada na większość pytań w dyskusji.

dostateczny – zagadnienia przedstawione częściowo, błędy merytoryczne, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, student odpowiada na niektóre pytania w dyskusji.

niedostateczny – zagadnienie przedstawione pobieżnie, liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zadane po prezentacji.

Na każdym seminarium osoba prowadząca ocenia również umiejętność dyskusji każdego ze studentów w grupie na prezentowany temat oraz pisemnie weryfikuje znajomość zagadnień omawianych na seminarium. Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową oraz jego przygotowanie i znajomość zagadnień prezentowanych przez innych studentów.

Zaangażowanie studenta w dyskusję oceniane jest w skali 0-1. Suma punktów uzyskanych w semestrze stanowi 100%.

Skala ocen

bardzo dobry – powyżej 90%

+ dobry – 90 do 81%

dobry – 80 do 71%

+ dostateczny – 70 do 61%

dostateczny – 60 do 51%

niedostateczny – poniżej 51%

Uwagi:

BCH

Student może, w godzinach konsultacji, przedyskutować zakres materiału oraz sposób przygotowania prezentacji z bezpośrednim opiekunem lub prowadzącym seminarium. W ramach konsultacji rozwiązywane będą również problemy związane z ewentualnymi dysfunkcjami. Ważne powody losowe, po przedstawieniu ich prowadzącemu seminarium, mogą być powodem wyznaczenia odrębnego terminu i trybu zaliczenia seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)