Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BT19-1BT-11] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 10

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BT19-1BT-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
seminarium [S], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Bzdęga, Kornelia Gudyś, Gabriela Woźniak
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, w tym anglojęzyczne, opublikowane w uznanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus (m.in. Molecular Ecology, Trends in Ecology and Evolution, Evolutionary Applications, Molecular Ecology Resources, Nature Ecology and Evolution, Molecular Biology and Evolution). Literatura ustalana jest przez studenta indywidualnie z promotorem pracy.

Zakres tematów:

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu ekologii molekularnej.

Zastosowanie markerów DNA w badaniach populacyjnych oraz molekularnej identyfikacji organizmów.

Zagadnienie inwazji biologicznych w świetle współczesnych badań.

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie przez studenta referatów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu ekologii molekularnej i inwazji biologicznych oraz koreferatu, prezentującego wybrany artykuł naukowy. Student jest zobowiązany do wygłoszenia referatów w oparciu o prezentację z wykorzystaniem środków audiowizualnych w programie Power Point na podstawie samodzielnie dobranej literatury, głównie o charakterze prac przeglądowych. Literatura oraz plan seminarium zostają zatwierdzone na konsultacjach z promotorem pracy. Indywidulane konsultacje (obejmujące dyskusje nad tematem, wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych) odbywają się w trakcie godzin ustalonych wraz z promotorem stacjonarnie lub on-line na platformie Teams. Koreferat ma formę krótkiej prezentacji audiowizualnej jednego artykułu naukowego o charakterze oryginalnej pracy badawczej. W realizacji modułu wykorzystano umiejętności i kompetencje nabyte w ramach szkolenia „Profesjonalna prezentacja”. Student szkoli prawidłowe posługiwanie się terminologią naukową, samodzielne wyszukiwanie źródeł informacji, rozwija umiejętność syntetycznego przedstawienia zagadnienia naukowego oraz formułowania wniosków dotyczących przedstawianych zagadnień, aktywnie bierze udział w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

- ocenę z referatu na wybrany temat (0,6)

- ocenę z koreferatu (0,2)

- ocenę z aktywności w dyskusji (0,2)

Osoba prowadząca seminarium ocenia przedstawiony referat oraz koreferat, a także udział studentów w dyskusji.

• bardzo dobry – referat/koreferat wyróżniający się pod względem merytorycznym, oparty na najnowszej literaturze naukowej, zagadnienia przedstawione w sposób wyczerpujący, czas prezentacji zgodny z ustaleniami (referat - 30 min; koreferat - 10 min.), ilustracje i treści czytelne, cytowane w prawidłowy sposób, brak błędów edycyjnych, student precyzyjnie odpowiada na zadane po prezentacji pytania oraz samodzielnie formułuje wnioski, szczegółowy plan referatu/koreferatu zatwierdzony u prowadzącego najpóźniej na 1 tydzień przed planowanym terminem wygłoszenia

• dobry – zagadnienia przedstawione bardzo dobrze, nieliczne błędy merytoryczne, czas prezentacji zgodny z ustaleniami, ilustracje i treści czytelne, cytowane w prawidłowy sposób, brak błędów edycyjnych, student odpowiada na większość pytań w dyskusji oraz samodzielnie formułuje wnioski, szczegółowy plan referatu/koreferatu zatwierdzony u prowadzącego najpóźniej na 1 tydzień przed planowanym terminem wygłoszenia

• dostateczny – zagadnienia przedstawione fragmentarycznie, liczne błędy merytoryczne, czas prezentacji nieznacznie odbiega od ustaleń, ilustracje i treści w większości poprawnie dobrane, student odpowiada na niektóre pytania w dyskusji.

• niedostateczny – zagadnienie przedstawione pobieżnie, liczne błędy merytoryczne, student nie rozumie problematyki zagadnienia, czas prezentacji znacznie odbiega od ustaleń, ilustracje i treści nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadanych w trakcie trwania dyskusji.

Za udział w dyskusji na temat przedstawionego referatu/koreferatu student uzyskuje 0-5 punktów.

Skala dla wyliczenia oceny za dyskusję:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90% punktów

db 76-85% punktów

+dst: 61-75% punktów

dst: 51-60% punktów

ndst: 0-50% punktów.

Uwagi:

BIOP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)