Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BT19-1BT-11] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BT19-1BT-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00
sala B-01 (SALA WYKL.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Pawlik
Literatura:

Literatura:

Artykuły popularnonaukowe w języku polskim pozwalające na swobodne rozpoczęcie dyskusji na temat pracy licencjackiej. Oryginalne i przeglądowe prace naukowe, w tym anglojęzyczne. Bazy danych, Google Scholar, Elsevier oraz specjalistyczne portale naukowe. Podręczniki i artykuły uzupełniające wiedzę.

Zakres tematów:

1. Organizacja materiału genetycznego u bakterii.

2. Budowa ściany komórkowej u bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

3. Metody identyfikacji mikroorganizmów.

4. Budowa i cykle życiowe bakteriofagów.

5. Zastosowanie grzybów mikroskopowych w biotechnologii.

6. Potencjał biotechnologiczny bakterii z rodzaju Bacillus.

7. Bakterie kwasu mlekowego.

8. Bakterie kwasu octowego.

9. Metabolizm drobnoustrojów – fermentacja.

10. Metabolizm drobnoustrojów – oddychanie tlenowe.

11. Metabolizm mikroorganizmów oddychanie beztlenowe.

12. Mikroorganizmy autotroficzne.

13. Mikroorganizmy ekstremofilne.

14. Gleba jako środowisko życia mikroorganizmów.

15. Metody izolacji mikroorganizmów z różnych środowisk.

16. Metody przechowywania mikroorganizmów.

17. Metabolity wtórne drobnoustrojów i ich biotechnologiczne zastosowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację do pracy, aktywnie uczestniczy w dyskusjach.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

Zaliczenia końcowego/planu pracy licencjackiej: ocenie podlega kreatywne podejście do procesu tworzenia planu własnej pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia oraz merytoryczna i formalna poprawność planu licencjackiej:

Bardzo dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, poprawny merytorycznie, wykonany starannie, zaprezentowany w dojrzały sposób, w wyznaczonym czasie.

Dobry: przemyślany i logiczny plan pracy, z nielicznymi błędami merytorycznymi, wykonany starannie, w wyznaczonym czasie.

Dostateczny: plan pracy niekompletny świadczący o słabym stopniu przetworzenia materiałów źródłowych, zawiera nieliczne błędy merytoryczne, jego poprawa wymaga ingerencji opiekuna, wykonany w wyznaczonym czasie.

Niedostateczny: plan pracy jest niekompletny, zawiera błędy merytoryczne, wykonany niestarannie, brak przetworzenia materiałów źródłowych, niewykonany w wyznaczonym czasie

Uwagi:

MIK 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)