Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III [W2-S2BT19-2BT-09A] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe III [W2-S2BT19-2BT-09A]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Edyta Sierka
Literatura:

Artykuły naukowe (przeglądowe oraz prace oryginalne), związane z zagadnieniami seminarium i ściśle powiązane z tematem pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

1. Odpowiedź roślin (fizjologiczne, molekularne) na czynnik temperatury w odniesieniu do aktywności mikrobiologicznej podłoża.

2. eDNA i możliwości wykorzystania w ocenie biomasy organizmów, w tym roślin.

3. Adaptacja organizmów do warunków UHI - mechanizmy i procesy.

Metody dydaktyczne:

Indywidualne konsultacje ciągłe w zakresie struktury jak i zawartości merytorycznej seminarium w odniesieniu do tematyki pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja samodzielnie przygotowanego referatu. Dyskusja nad przedstawionym referatem.

Kryterium zaliczenia Seminarium stanowi:

- aktywne uczestnictwo tj. obecność i udział w dyskusji na każdym seminarium

- przygotowanie referatu na podany temat w oparciu o literaturę fachową i konsultacje z opiekunem naukowym

- wygłoszenie 20 min. prezentacji i merytoryczne odnoszenie się do zakresu tematycznego seminarium.

Ocenie podlega poprawność merytoryczna i formalna prezentacji przygotowanej przez studenta.

Ocena bdb – temat przedstawiono w sposób wyczerpujący, brak błędów merytorycznych, prezentacja przygotowana w logicznym i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu.

Ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury.

Ocena dst – zagadnienie zostało omówione pobieżnie, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, które jednak są korygowane w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu poniżej przeciętnej.

Ocena ndst – brak prezentacji lub zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie, liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zadane po prezentacji.

Uwagi:

BiOP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)