Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie II [W2-S1OS19-1OS-12] semestr letni 2022/2023
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie II [W2-S1OS19-1OS-12]
Zajęcia: semestr letni 2022/2023 [2022/2023L] (w trakcie)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-06-12 13:45 : 15:15 sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
2023-06-19 13:45 : 15:15 sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Kompała-Bąba, Gabriela Woźniak
Literatura:

Literatura specjalistyczna uzależniona od tematyki realizowanych prac dyplomowych oraz materiały przygotowane przez promotora.

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Cornelissen JHC, Lavorel S, Garnier E, Diaz S, Buchmann N, Gurvich DE, et al. A handbook of protocols for standardised and easy measurement of plant functional traits worldwide. Aust J Bot. 2003;51:335-380.

DOI: 10.1071/BT02124.

Zakres tematów:

Cechy funkcjonalne i plastyczne roślin w badaniach ekologicznych i edukacji

Cechy funkcjonalne w badaniach zmian roślinności w odpowiedzi na różne stresy środowiskowe

Wskaźniki różnorodności gatunkowej

Różnorodność funkcjonalna zbiorowisk roślinnych

Prezentacja założeń pracy licencjackiej

Prezentacja wyników uzyskanych w pracy licencjackiej

Metody dydaktyczne:

metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy

metody dydaktyczne eksponujące (prezentacja)

metody aktywizujące: dyskusja, burza mózgów, Analiza SWOT z wykorzystaniem narzędzi Coggle, Learning Application,

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z prezentacji oraz udziału w dyskusji.

PREZENTACJA:

Student przygotowuje samodzielnie prezentację multimedialną. Ocenie podlega zarówno poprawność merytoryczna, jak i sposób prezentacji referatu:

Bardzo dobry - student wygłosił referat, przygotował poprawną merytorycznie prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Dobry - student wygłosił referat, przygotował poprawną merytorycznie prezentację multimedialną, ale prezentowany temat nie został omówiony w sposób wyczerpujący. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał postawiony problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości poniżej przeciętnej literatury przedmiotu dotyczącej omawianego zagadnienia.

Niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, których student nie potrafi skorygować w czasie dyskusji, nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji.

UDZIAŁ W DYSKUSJI:

Ocenie podlega przygotowanie teoretyczne do bieżących zajęć oraz udział w dyskusji na prezentowany temat oceniany na każdych zajęciach.

Aktywność studentów jest oceniana w skali od 2 do 5.

Uwagi:

BIOP, GFR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)