Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie II
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Zuzanna Bielec-Bąkowska, Ryszard Ciepał, Aleksander Herczek, Iwona Jelonek, Iga Lewin, Mariusz Rzętała, Edyta Sierka, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę umiejętności autoprezentacji (0,3);

2. ocenę aktywności ciągłej uczestnictwa w dyskusji (0,2);

3. autoreferat/prezentacja oraz wykonanie Graphical Abstract (opcjonalnie) (0,5).

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.

Warunkiem wystawienia oceny jest także udokumentowany udział studenta w zewnętrznym zebraniu naukowym, odczycie, itp., związanym tematycznie z problematyką związaną z ochroną środowiska.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium licencjackiego I.

Cele modułu: przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania tematów związanych z kierunkiem badań w wybranym Zespole badawczym oraz własnej pracy licencjackiej na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu; przedstawienie prezentacji oraz udział w dyskusji naukowej na temat przedstawianych zagadnień; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie podstawowych problemów i metod badawczych, ze szczególnym naciskiem na profil badawczy wybranego zespołu badawczego; przegląd literatury światowej z zakresu aktualnych zagadnień współczesnych nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiskowej; ukierunkowane opracowanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji lub posteru (opcjonalnie Graphical abstract) w programie Power Point (lub innym); wyrobienie umiejętności zaprezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych z użyciem terminologii naukowej; ukierunkowane przygotowanie pracy licencjackiej i jej indywidualna prezentacja na forum grupy w postaci autoreferatu.

Uwagi:

Wymagania wstępne: osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem seminarium licencjackiego I w wybranym Zespole badawczym. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej, na poziomie B2.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Aleksander Herczek, Marta Kandziora-Ciupa, Joanna Kohyt, Agnieszka Kompała-Bąba, Mariola Krodkiewska, Robert Machowski, Mariusz Rzętała, Piotr Skubała, Danuta Smołka-Danielowska, Aldona Uziębło, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)