Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Myśl Polityczna [W3-PO-S1-MPOL20] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Myśl Polityczna [W3-PO-S1-MPOL20]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 15:30 - 17:00
sala 212
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 37
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Słupik
Strona domowa grupy: https://informator.us.edu.pl/modules/107408/
Literatura:

1. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008.

2. M. Król, Historia Myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001.

3. P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Kraków 1994.

4. L. Strauss, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.

5. L. Strauss, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

6. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.

7. Giovanni Reale, Historia filozofii starożytne, T. 1 i 2, Lublin 2005.

Zakres tematów:

1. Narodziny polityczności w starożytnej Grecji: Sokrates i sofiści.

2. Koncepcja państwa u Platona.

3. Arystotelejskie spojrzenie na politykę.

4. Chrześcijańskie rozumienie polityczności - św. Tomasz z Akwinu.

5. "Kopernikański przewrót" w myśleniu o polityce - Niccolo Machiavelli.

6. Teoria umowy społecznej u T. Hobbesa i Johna Locke'a.

7. Jan Jakub Rousseau i nowe spojrzenie na naturę polityki.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą się odbywać w formie konwersatorium (dyskusji) w oparciu o teksty zadane studentom przez prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny z ćwiczeń to obecność i aktywność na zajęciach. Oprócz wcześniej wymienionych kryteriów na zakończenie semestru studenci będą pisać kolokwium zaliczeniowe.

Uwagi:

3 semestr Politologia stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)