Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem. 1) [W6-PP-SM-PRZEDPRAKT1] semestr zimowy 2022/2023
Praktyka, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem. 1) [W6-PP-SM-PRZEDPRAKT1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 9:30 - 11:00
sala B1.12
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Alicja Hruzd-Matuszczyk
Literatura:

Andrzejewska J., Bilewicz-Kuźnia B. (red.): Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wyd. UMCS, Lublin 2020.

Bulera M., Żuchelkowska K.: Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców. Wyd. Edukacyjne Akapit, Bydgoszcz 2003.

Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa 1990.

Bogdanowicz M.: W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Gdańsk 2000.

Chmielewska E.: Emocje. Przewodnik do pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji społecznej. Warszawa 2011.

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa 2000.

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP, Warszawa 2000.

Jędrzejowska E.: Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane aspekty. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2014.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B.: Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Wyd. WAM, Kraków 2011.

Karwowska-Struczyk M.: Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.

Lubowiecka, J.: Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. WSiP, Warszawa 2000.

Minczakiewicz E.M.: Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Wybrane programy wychowania przedszkolnego, przewodniki metodyczne, plany pracy.

Publikacje z serii: Edukacja małego dziecka.

Czasopisma: „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”: „Przedszkolne ABC”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola” i inne.

Literatura uzupełniająca:

Brudnik E., Moszczyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.

Giza T.: Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej. WSP im. J. Kochanowskiego, Kielce 1998.

Jacewicz A.: Metody aktywizujące i wspierające edukację dzieci w wieku przedszkolnym. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2011.

Marzec H., Stolarczyk M., Szymczyk K.: Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej. Metody i techniki pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2019.

Pituła B., Grzyb B., Morgała M. (red.): Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym – ćwiczenia. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2021.

Zacłona Z. (red.): Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2010.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne.

2. Metodyka wychowania przedszkolnego – zajęcia terenowe w wybranych placówkach (zapoznanie z dokumentacją, organizacją pracy przedszkola oraz grup przedszkolnych, obserwacja zajęć).

3. Podsumowanie zajęć praktycznych - omówienie obserwowanych zajęć oraz zgromadzonej dokumentacji.

Metody dydaktyczne:

Nauczyciel akademicki organizuje czas pobytu w placówce, motywuje do aktywnego uczestniczenia w zajęciach albo obserwacjach, zachęca do wypowiadania sądów i opinii o charakterze merytorycznym.

Obserwacja, analiza dokumentów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Raport z praktyk - w raporcie z praktyk powinna znaleźć się charakterystyka środowiska wychowawczego, w którym praktykę odbywał student, a także opis celów, podstaw prawnych oraz organizacyjnych instytucji wychowania przedszkolnego. W raporcie student opisuje także metody i formy pracy nauczyciela, jakie zaobserwował w placówce będącej miejscem praktyki. Student odnotowuje ponadto istnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie wdrażają przedszkola.

Analiza dokumentacji - student dokonuje oceny zgromadzonej dokumentacji ilustrującej funkcjonowanie placówek wychowania przedszkolnego (np. plany pracy, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, scenariusze zajęć itd.) Student przedstawia własne spostrzeżenia dotyczące metod, form i procedur oraz dobrych praktyk, jakie zaobserwował w przedszkolu. Student potwierdza własne zaangażowanie w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w placówce przedszkolnej przedstawiając stosowną dokumentację (np. scenariusze zajęć, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, itd.).

Rejestr frekwencji - student potwierdza wysoką frekwencją w zajęciach praktycznych, własnym zaangażowaniem w zaplanowane do realizacji działania, potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

Uwagi:

I sem PP ST. mgr Hruzd-Matuszczyk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)