Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem. 1) [W6-PP-SM-PRZEDPRAKT1] semestr zimowy 2022/2023
Praktyka, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka wychowania przedszkolnego - zajęcia praktyczne (sem. 1) [W6-PP-SM-PRZEDPRAKT1]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Praktyka [PRAKT], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 9:30 - 11:00
sala B3.14
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maria Misik
Literatura:

Andrzejewska J., Bilewicz-Kuźnia B. (red.): Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wyd. UMCS, Lublin 2020.

Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Warszawa 1990.

Bogdanowicz M.: W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Gdańsk 2000.

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa 2000.

Jędrzejowska E.: Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane aspekty. Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2014.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B.: Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką. Wyd. WAM, Kraków 2011.

Karwowska-Struczyk M.: Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Wybrane programy wychowania przedszkolnego, przewodniki metodyczne, plany pracy.

Publikacje z serii: Edukacja małego dziecka.

Czasopisma: „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”: „Przedszkolne ABC”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola” i inne.

Literatura uzupełniająca:

Brudnik E., Moszczyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.

Jacewicz A.: Metody aktywizujące i wspierające edukację dzieci w wieku przedszkolnym. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2011.

Zacłona Z. (red.): Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2010.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne. Omówienie podstawowych założeń podyktowanych realizowanym programem przedmiotowym.

2. Zapoznanie z placówką, w której realizowany będzie praktyczny wymiar przedmiotu.

3. Zajęcia terenowe w wybranych placówkach (zapoznanie z dokumentacją, organizacją pracy przedszkola oraz grup przedszkolnych, obserwacja zajęć, angażowanie się w aktywne funkcjonowanie placówki przedszkolnej).

4. Podsumowanie zajęć praktycznych - omówienie obserwowanych zajęć, zdanie raportu z przebiegu zajęć praktycznych oraz zgromadzonej dokumentacji.

Metody dydaktyczne:

1. Metoda asymilacji wiedzy (prezentacja treści teoretycznych niezbędnych jako podbudowa wymiaru praktycznego zajęć).

2. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy: przedstawienie merytorycznych wniosków nasuwających się po odbytych zajęciach praktycznych w placówce przedszkolnej.

3. Obserwacja.

4. Sporządzanie raportu z praktyk zgodnie z formalnymi wytycznymi.

5. Pogadanka.

6. Dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywna praca zespołowa oraz indywidualna studenta/studentki. Wykazywanie się zaangażowaniem w takcie pobytu w placówce przedszkolnej.

2. Sporządzenie formularza przedobserwacyjnego. Sporządzenie formularza poobserwacyjnego. Sporządzenie podsumowującego raportu z praktyki (wypowiedź pisemna na temat własnych przemyśleń dotyczących pracy placówki przedszkolnej; wykazanie się znajomością podstawy programowej, funkcjonowania oraz organizacji pracy placówki) .

3. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

5. Praca własna studenta: przygotowanie się do praktyki (wynotowanie pytań, wątpliwości, sugestii, wykonanie zadań podyktowanych przez pracowników placówki przedszkolnej oraz opiekuna praktyki).

4. Frekwencja (możliwa 1 nieobecność).

Uwagi:

mgr Maria Misik

maria.misik@us.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)