Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chiński: Moduł 4, Lektorat języka chińskiego 4 [W1-FA-TC-S1-JC4-4] semestr letni 2023/2024
Ćwiczenia 2, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język chiński: Moduł 4, Lektorat języka chińskiego 4 [W1-FA-TC-S1-JC4-4]
Zajęcia: semestr letni 2023/2024 [2023/2024L] (w trakcie)
Ćwiczenia 2 [C2], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 2.5
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Knoll
Literatura:

1. Podręcznik wiodący 汉语教程第二册下 (Hanyu Jiaocheng Di Er Ce Xia). (2007). Beijing Language and Culture University Press.

2. Karty pracy (ćwiczenia uzupełniające) przygotowane przez nauczyciela

oraz wybrane zagadnienia z:

(1) HSK Standard Course 3A. (2015). Beijing Language and Culture University Press (wybrane treści).

(2) HSK Standard Course 3B. (2015). Beijing Language and Culture University Press (wybrane treści).

(3) Chińszczyzna po polsku. Tom 2. Zemanek, A. (2013). Wyd. Nowela.

Zakres tematów:

Lekcje 11-20 podręcznika "Hanyu Jiaocheng 2B" oraz lekcje 9 i 10 podręcznika "Hanyu Jiaocheng 2A".

Słownictwo i zagadnienia językowe zgodne z podręcznikiem i/lub odpowiadające poziomowi HSK 3, m.in.:

- zdania "ba",

- strona bierna nieoznaczona i oznaczona,

- zdania egzystencjalne,

- komplement kierunkowy prosty i złożony,

- komplement możliwości.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach wykorzystywane są metody podające i praktyczne.

Metody podające: objaśnienie, prezentacja, instrukcja.

Metody praktyczne: ćwiczenia polegające na dobieraniu struktur gramatycznych do różnych sytuacji/kontekstów, uzupełnianiu luk w tekście/zdaniu, transformacji/parafrazie, tłumaczeniu/tworzeniu zdań, gry dydaktyczne (tradycyjne oraz wykorzystujące narzędzia TIK) i inne.

Formy pracy: indywidualna, w parze, w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają uczestnictwo w zajęciach (20% oceny końcowej) oraz testy (kolokwia) śródsemestralne (80% oceny końcowej). Aby uzyskać zaliczenie, student musi uzyskać średnią/ocenę minimum 3,0 z każdego z elementów wchodzących w skład zaliczenia.

Obecność na zajęciach:

- każda nieobecność na zajęciach obniża ocenę za obecność (20% oceny końcowej) o pół stopnia;

- jeżeli student przedstawi zwolnienie lekarskie - ocena nie ulega obniżeniu.

Kolokwia:

- wszystkie kolokwia są zapowiedziane;

- ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- kolokwium zaległe/poprawę kolokwium należy napisać w terminie do dwóch tygodni od pierwszego terminu. Za pracę napisaną po tym terminie można uzyskać ocenę nie wyższą niż 3,0;

- praca niesamodzielna oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0) bez możliwości poprawy;

- nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0) z tegoż kolokwium. Ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, należy podejść do kolokwium w najbliższym możliwym terminie (w czasie zajęć lub w innym terminie ustalonym z wykładowcą). Brak podejścia do kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej (2,0). Ocenę niedostateczną (2,0) można poprawić (raz) w terminie ustalonym z wykładowcą;

- ocena uzyskana w trakcie poprawy jest obniżona o pół stopnia, z wyjątkiem oceny dostatecznej (nie wlicza się do średniej oceny niedostatecznej, jeśli tylko została poprawiona);

- w uzasadnionych przypadkach, nauczyciel może pozwolić studentowi na przystąpienie do drugiego terminu poprawy – wówczas student może otrzymać maksymalnie ocenę dostateczną.

Skala:

90 – 100% bdb 5.0

84 – 89% db+ 4.5

78 – 83% db 4.0

72 – 77% dost+ 3.5

65 – 71% dost 3.0

0 – 64% ndst 2.0

Uwagi:

leksyka i gramatyka, II rok filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim, 2s1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)