Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza [W3-PE-OWiTP-S1-9] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza [W3-PE-OWiTP-S1-9]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 203
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-12-08 09:45 : 11:15 sala 203
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
2023-12-15 09:45 : 11:15 sala 203
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
2024-01-12 09:45 : 11:15 sala 203
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
2024-01-19 09:45 : 11:15 sala 203
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
2024-01-26 09:45 : 11:15 sala 203
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dagmara Dobosz
Literatura:

• Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 1 / Zdzisław Dąbrowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006.

• Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 2 / Zdzisław Dąbrowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006.

• Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.

• Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Beata Górnicka ; Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015.

• Człowiek jako istota opiekująca się: szkice pedagogiczne / Sylwia Badora, Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2013

• Pedagogika opiekuńcza a pedagogika rodziny w teorii, metodyce i praktyce. razem czy osobno? stan i perspektywy rozwoju/G. Gajewska, ROCZNIKI PEDAGOGICZNE Tom 10(46), numer 4 – 2018

• Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej/ KUSTRA, Cz., FOPKA-KOWALCZYK, M., BANDURA, A. (red.) (2017). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

• Kariera czy opieka? Młodzież akademicka wobec dylematu opieki nad starszym rodzicem/ Natalia Głódź, POW 2023; 619 (4): 26-38

• Ubogi uczeń – przezwyciężanie problemu dziecięcej biedy w środowisku (poza)szkolnym/ Katarzyna Dworniczek, POW 2023; 618 (3): 35-52; DOI: 10.5604/01.3001.0016.3335

• Profesjonalizacja pieczy zastępczej. Teoria a praktyka/ Natalia Harewska, Grażyna Gajewska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2022

• Obowiązujące akty prawne

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Pedagogika opiekuńcza – wprowadzenie. Istota wychowania w rodzinie .

3-4. Instytucje uzupełniające funkcje rodziny- rodzaje i charakterystyka.

5. Seksualizacja dzieciństwa oraz dziecko w kulturze konsumpcjonizmu.

6-7. Problem ubóstwa oraz sieroctwa dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci w żałobie.

8. Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

9-10. Rodzinne formy opieki.

11-12. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, rodzinnego oraz socjalizacyjnego.

13. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

14. Formy opieki nad ludźmi starymi.

15. Zajęcia podsumowujące, test zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne:

metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca w grupie, praca z tekstem, dyskusja, studia przypadków, materiały wideo

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: test, obecność na zajęciach

Dodatkowo brana będzie pod uwagę merytoryczna aktywność na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)