Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA ORGANICZNA 0310-CH-S1-026
Reguły punktacji przedmiotu

03-S1CH12 - Chemia- stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-S1CH12
Chemia- stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
12
(2015/2016Z - 2016/2017L)
10
(2017/2018Z - ...)
11
(2014/2015Z - 2014/2015L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)