Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE A - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH 0310-CH-S2-201
Reguły punktacji przedmiotu

03-S2CH12 - Chemia - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-S2CH12
Chemia - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
7
(2013/2014L - ...)
4
(2012/2013L - 2013/2014Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)