Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH 0310-CH-S2-206
Reguły punktacji przedmiotu

03-S2CH12 - Chemia - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
03-S2CH12
Chemia - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
5
(2014/2015Z - ...)
4
(2013/2014Z - 2013/2014L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)