Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu 11-KRK-R1-073
Reguły punktacji przedmiotu

11-S1NR12 - Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
11-S2NR12 - Nauki o rodzinie - stacjonarne II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
11-S1NR12
Nauki o rodzinie - stacjonarne I stopnia
11-S2NR12
Nauki o rodzinie - stacjonarne II stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016/2017L - ...)
2
(2016/2017L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)