Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstwy pedagogiki specjalnej 12-PDZ-POW-3PPS
Reguły punktacji przedmiotu

12-DZPE07 - Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
12-DZPE07
Pedagogika - stacjonarne I stopnia (2007/2008)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2007/2008L - 2007/2008L)
2
(2008/2009L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)