Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna W2-S1BT19-1BT-05
Reguły punktacji przedmiotu

W2-S1BT19 - Biotechnologia - stacjonarne I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
W2-S1BT19
Biotechnologia - stacjonarne I stopnia
ECTS
ECTS
4
(2020/2021Z - ...)
5
(2019/2020Z - 2019/2020Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)