Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terepia osób z niepełnosprawnością intelektualną 12-PE-PETP-S2-1DNI
Wykład (W) semestr zimowy 2013/2014

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

C.Barnes, Mercer G.(2008), Niepełnosprawność, Warszawa

Z.Sękowska, (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa

D.D. Smith (2009), Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa

O. Speck (2006), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Katowice

M.Piszczek (2007), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa

K.Bobińska, T.Pietras, P.Gałecki(2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu teorii diagnozy, terapii i metodyki pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie; zna teorie na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym jak również społecznym, z uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.

Posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej

Student posiada praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z dostosowaniem do ich indywidualnych potrzeb

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne składające się z 10 pytań otwartych oraz zamkniętych,

czas trwania 45 min.,

10 punktów i mniej – ndst

10,5- 14 punktów- dst

14,5 – 16,5 punktów – db

17 - 20 punktów bdb

Poprawa oceny ndst = przy uzyskaniu pozytywnej oceny, ostateczna ocena to dst z tej formy weryfikacji efektów kształcenia

informacja o uzyskanych ocenach – do 10 dni.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka uwarunkowań procesu diagnostycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

2. Specyfika diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej i internistycznej u osób z niepełnosprawnością intelektualną

3. Diagnoza funkcjonalna podstawą terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Podstawy metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania osób z poszczególnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

5. Charakterystyka systemów wsparcia terapeutycznego z uwzględnieniem etapu życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

6. Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda pokazu, metoda praktycznego działania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.