Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgika fundamentalna 11-KRK-T-049
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Zachara, Krótka historia Mszału rzymskiego, Warszawa 2003, s. 13-135; T. Sinka, Symbole liturgiczne, Kraków 1991; R. Guardini, Znaki święte, Wrocław 1982; S. Czerwik, Symbole wspólnototwórcze w celebracji Eucharystii, "Studia Theologica Varsaviensia" 2 (2000), s. 67-105; Elementy naturalne w liturgii, w: B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 129-134; Przedmioty liturgiczne, w: B. Nadolski, Liturgika, t. 1, s. 135-143; R. Falsini, Gesty i słowa Mszy Świętej, aby lepiej je rozumieć, Kraków 2012; B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, Kraków 2009; J.A. Superson, Ołtarz, krzyż i kierunek zanoszonych modlitw, Kraków 2014; G. Klaja, Sakralność świątyni chrześcijańskiej, Kraków 2008; G. Klaja, Ołtarz w świetle teologii, Kraków 2008; H. Nadrowski, Sacrum przestrzeni kościelnych, Kielce 2005; H. Nadrowski, Budowa kościoła. Aspekt teologiczny i pastoralny, Poznańskie Studia Teologiczne 17 (2004), s. 265-303; R. Walczak, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Włocławek 2011; B. Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków 2008; J. Pasierb, Ołtarz chrześcijański, historia i symbolika, Studia Theologica Varsaviensia 6 (1968), fac. II, s. 17–28; B. Nadolski, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2008; stosowne hasła w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006

Metody i kryteria oceniania:

Zadaniem każdego ze studentów będzie przygotowanie przedłożenia na zadany temat oraz ubogacającej przedłożenie prezentacji multimedialnej. W wyznaczonym terminie trzeba będzie przygotowany materiał zaprezentować pozostałym słuchaczom grupy. Przy ocenie liczyć się będzie treść przygotowanego przedłożenia na zadany temat, jak też sposób zaprezentowania się referującego przed grupą.

Zakres tematów:

Księgi liturgiczne - wczoraj i dziś; Liturgia zespołem znaków uświęcenia i kultu; Elementy naturalne, przedmioty i szaty stosowane w liturgii; Rodzaje postaw i gestów stosowanych w liturgii; Liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie.

Metody dydaktyczne:

Jedną z najistotniejszych metod dydaktycznych w odniesieniu do omawianych ćwiczeń, będzie uczestnictwo w ćwiczeniach, które studenci powinni potraktować jako obowiązkowe - i to nie tylko wtedy, gdy będą referować przygotowane przez nich wystąpienia na forum całej grupy ćwiczeniowej, ale też w każdym innym terminie, na jaki zaplanowane zostały ćwiczenia do wykładu zatytułowanego "Liturgika fundamentalna". Obecność i zaangażowanie w przebieg ćwiczeń będą miały wpływ na ostateczną ocenę pod koniec semestru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Żądło 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.