Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce 12-PE-AR-S1-4PDSS
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001, Wyd. UŚ.

2. Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

3. Ziemski S.: Problemy dobrej diagnozy. Warszawa 1973, WP.

4. Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

5. Lisowska E.: Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną. Kielce 2008, Wszechnica Świętokrzyska.

6. Skałbania B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają odpowiedzi studenta na pytania problemowe zawarte w arkuszu egzaminacyjnym.

Egzamin w formie pisemnej, termin egzaminu ustalony ze studentami, czas trwania 30 min., egzamin zaliczony pozytywnie w przypadku uzyskania przez studenta 51% punktów. Obowiązuje następująca punktacja: 17 – 18 pkt. – ocena: bardzo dobry; 15,5 – 16,5 pkt. – ocena: dobry plus; 14 – 15 pkt. – ocena: dobry; 12,5 – 13,5 pkt. – ocena: dostateczny plus

10 – 12 pkt. – ocena: dostateczny; 0 – 9,5 pkt. – ocena: niedostateczny

Wyniki egzaminu będą ogłaszane są zgodnie z Regulaminem studiów w UŚ. Niezaliczony test należy poprawić w formie ustnej; zakres treści nie ulega zmianie.

Zakres tematów:

1. Rozwój diagnostyki pedagogicznej: diagnoza kliniczno-wychowawcza, diagnoza środowiskowa, diagnoza społeczna, diagnoza ratownicza i lecznicza, diagnoza jako czynnik wspierający pracę wychowawczą, diagnoza w resocjalizacji

2. Główne obszary diagnozy: diagnostyka edukacyjna, diagnostyka opiekuńczo-wychowawcza, diagnostyka w pedagogice społecznej, diagnostyka w pedagogice specjalnej, diagnostyka resocjalizacyjna

3. Funkcje diagnozy pedagogicznej

4. Podstawy metodologiczne: pytania strukturalizujące proces diagnostyczny

5. Wyznaczniki metodologii diagnozy

6-7. Modele diagnozowania w pedagogice - ujęcie strukturalno-funkcjonalne:

- model diagnozy Stefana Ziemskiego;

- model diagnozy humanistycznej Antoniego Kępińskiego;

- model diagnozy rozwojowej Ireny Obuchowskiej;

- model diagnozy dydaktycznej, wychowawczej i środowiskowej

8. Modele diagnozowania w pedagogice - ujęcie strukturalno-dynamiczne

9-10. Diagnozowanie pedagogiczne jako kompetencja profesjonalna

11. Etyczne i prakseologiczne wyznaczniki poprawności procesu diagnozowania

12-13. Diagnozowanie sytuacji dziecka w rodzinie

14-15. Diagnozowanie sytuacji dziecka w szkole

Metody dydaktyczne:

metoda wykładu połączonego z prezentacją literatury, materiałów źródłowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Grabowska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.