Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy psychologii 06-PE-N2-03
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Czapiński J. (red), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa 2008

Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu. Gdańsk 2003

Kozielecki J. (red), Nowe idee w psychologii. Gdańsk 2009

Lawrence A. P., Oliver P. J., Osobowość. Teoria i badania. Kraków 2002

Ledzińska M., Rudkowska G., Wrony L. (red), Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Kraków 2005

Rathus S., Psychologia współczesna. Gdańsk 2004

Shaughnessy J. J., Zachmeister E. B., Zachmeister J. S., Metody badawcze w psychologii. Gdańsk 2002

Siuta J. (red(, Konteksty ludzkich zachowań. Kraków 2001

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa 2006

Zaborowski Z., Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości. Warszawa 1994

Koob A., U źródła naszych myśli. Katowice 2010

Witkowski T., Zakazana psychologia. Tom I. Taszów 2009

Buss D. M., Psychologia ewolucyjna. Gdańsk 2001

Oldham J. M., Lois B. M., Twój psychologiczny autoportret. Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Esej: merytoryczność wywodu, wykorzystane źródła wiedzy, trafność i logiczność własnych przemyśleń

Zakres tematów:

1.Wiedza potoczna a wiedza naukowa. Psychologia jako nauka

2.Ewolucja psychologii jako niezależnej dyscypliny naukowej- historyczne podstawy współczesnych nurtów psychologii

3.Współczesne dylematy w metodologii badań psychologicznych

4.Od psychopatologii do psychologii szczęścia

5.Osobowość a samopoznanie

6.Psychologia w świecie wirtualnym – nowa płaszczyzna działania

7.Psychologia w pracy pedagoga – wybrane aspekty

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 103/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 32/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)