Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu 06-PC-S1-35
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Al-Khamisy D., (2006): Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

- Bobkowicz-Lewartowska L., (2011): Niepełnosprawność intelektualna - diagnozowanie, edukacja i wychowanie, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.

- Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku, Impuls, 2005.

- Cieszyńska J., Kocham czytać, przewodnik metodyczny.

- Franczyk A., Krajewska K., (2007): Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Wyd. V. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

- Gruszczyk – Kolczyńska E., Dziecięca matematyka, Warszawa 2000.

- Karwowska-Struczyk M., (2012): Edukacja przedszkolna: w poszukiwaniu innych rozwiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- Kilm – Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Erica, 2010.

- Krause Ch., (2012): Program Ja to ja - wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.

- Kwiatowska M., Metodyka wychowania przedszkolnego, Warszawa 1982.

- Naprawa R., Tanajewska A., Mach C., (2013): Rosnę radośnie – zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach pedagogicznych, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.

- Niewola D., (2013): Radosne Przedszkole. Tematy kompleksowe, Zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

- Smith D. D., (2009): Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Winczura B., Cytowska B. (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

- Włoch S., Włoch A., (2009): Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. „Żak”, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

- Kaczmarek B.B., (2014): Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

- Królica M., (2011): Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

- Rainka A., Taranko K., Spotkania z dramą. Praktyczne zastosowania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.

- Rola B., Dubińska B., Piotrowicz R., (2013): Poznaję i akceptuję siebie i innych. Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, Credo, Katowice.

- Watoła A., (2010): Przedszkole - przestrzeń rozwoju dziecka, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza.

Efekty uczenia się:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w wieku przedszkolnym, jego biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw.

2. Student ma podstawową wiedzę na temat możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

3. Student posiada podstawową wiedzę o rodzajach i budowaniu więzi społecznych dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w wieku przedszkolnym.

4. Potrafi scharakteryzować specyfikę rozwoju dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.

5. Student posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa - forma pisemna - test

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne i organizacyjno-prawne pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu. Podstawa programowa.

2. Metody i formy pracy w przedszkolu, specyfika możliwości rozwojowych małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

3. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu – metoda symultaniczno – sekwencyjna J. Cieszyńskiej,

4. Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do czytania w przedszkolu - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

5. Przygotowanie do matematyki – Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

6. Przygotowanie do matematyki Kraina Liczb Willego.

intelektualną z otoczeniem.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Irena Polewczyk 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.