Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 06-PC-S1-12
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bilicki T.: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. Kraków 2000.

Carlgren F.: Wychowanie dla wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Gdynia 1994.

Dawid J.W.: O duszy nauczycielstwa. Kraków 1912.

Dawid J.W.: Pisma pedagogiczne. Wrocław 1961.

Korczak J.: Wybór pism pedagogicznych. Tom I, II. Warszawa 1957,1958.

Krawczyk Z.: Rabidranath Tagore - poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania. Warszawa 1990.

Kunowski S.: Proces wychowawczy i jego struktury. Temperament, indywidualność, charakter, osobowość. Lublin 1946.

Lindenberg Ch.: Szkoła bez lęku. Warszawa 1993.

Łobocki M.: Altruizm a wychowanie. Lublin 2002.

Neill A.S.: Summerhill. Katowice 1991.

Rousseau J. J.: O umowie społecznej. Warszawa 2002.

Rousseau J.J.: Emil, czyli o wychowaniu. T.1. Wrocław 1955.

Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Weinschenk R.: Podstawy pedagogiki księdza Bosko. Warszawa 1996.

Żywczok A.: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będzie:

- znajomość przedstawicieli teorii wychowania i ich dorobku;

- znajomość podstawowych założeń nurtów i koncepcji wychowania;

- znajomość głównych kategorii aksjologicznych;

- rozumienie powiązań między teorią a praktyką pedagogiczną;

- umiejętność twórczego myślenia;

- jakość wykonania pracy pisemnej;

- sposób ustnego zaprezentowania rezultatów analiz;

- wybór atrakcyjnych propozycji aktywizujących uczestników zajęć.

Zakres tematów:

1. Związki teorii naukowych z praktyką pedagogiczną. Pedagogika jako nauka teoretyczno-praktyczna.

2. Neonaturalizm pedagogiczny - poglądy J.J. Rousseau wyrażone w jego dziełach.

3. Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

4. Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

5. Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

6. Nowatorskie rozwiązania w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko.

7. Altruizm a proces wychowania.

8. Miłość ludzkiej duchowości - rdzeń pedeutologii Jana Władysława Dawida

9. Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

10. Stefan Kunowski jako teoretyk współczesnych systemów wychowania.

11. Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

12. Samowychowanie jako naczelna kategoria teorii wychowania.

13. Pokój – ideał i cel edukacji międzykulturowej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, pokaz, gry dydaktyczne, metoda symulacyjna, kazusów, „burzy mózgów”.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alicja Żywczok, Małgorzata Kitlińska-Król 72/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Kitlińska-Król 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.