Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgika fundamentalna 11-KRK-T-049
Wykład (W) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989; T. Sinka, Zarys liturgiki, Kraków 1994; A.J. Znak, Fundamentalne rzeczywistości liturgii, Oleśnica 1992; M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999; Fundamentalne rzeczywistości liturgii ("Mysterium Christi" 1), red. W Świerzawski, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2012; B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004, s. 11-26; 110-126; 145-201; 307-355; S. Czerwik, Słudzy Chrystusa - szafarze Bożych misteriów, Kielce 2004 (strony: od 41 do 62); S. Czerwik, Teologia liturgii w ujęciu konstytucji "Sacrosanctum Concilium" i w całokształcie dzieła Soboru Watykańskiego II, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 41,2 (1988), s. 155-168; S. Czerwik, Teologia liturgii, "Ateneum Kapłańskie" 66,1 (1974), s. 92-104; M. Pisarzak, Nazwy liturgii na Zachodzie, "Liturgia Sacra" 8,1 (2002), s. 43-57; S. Czerwik, Liturgia w formacji kapłanów według nauki Soboru Watykańskiego II, "Roczniki Teologiczne" 50,8 (2003), s. 91-115; S. Czerwik, Medytacja nad encykliką "Mediator Dei" w 50 lat po jej ogłoszeniu (20 XI 1947), w: Liturgia Domus Christiana, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 324-351; S. Koperek, Aktualne postulaty encykliki "Mediator Dei", w: Liturgia Domus Christiana, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 352-372; B. Migut, Teologia i liturgia. Teologiczna nauka o liturgii w niemieckim obszarze językowym. Geneza i założenia teoretyczne, w: "Teologiczne Studia Siedleckie" 12 (2015), s. 253-266; K. Filipowicz, Liturgia jako zbawczy dialog i święta wymiana, "Warszawskie Studia Teologiczne" 24,1 (2011), s. 133-142; P. Gabara, Liturgia jako proces komunikowania, w: http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a58/Anamnesis58-4b%20str.65-68.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem na zweryfikowanie osiągniętych efektów kształcenia, w postaci wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, będzie - ustalony na pierwszym spotkaniu ze studentami - test, wyposażony w pytania odnoszące się do przedłożonych w semestrze zimowym 2016/2017 treści, jak też pisemny esej z przestudiowanej przez siebie lektury (wybranej z wykazu zaproponowanego przez wykładowcę lub obranej przez siebie i pasującej tematycznie do studiowanej materii).

Zakres tematów:

Wykład realizowany w ramach modułu "Liturgika fundamentalna" zapoznaje studentów z następującymi zagadnieniami: Pojęcie i definicja liturgii oraz jej treści teologiczne; Historyczne linie rozwoju liturgii; Rodziny liturgiczne w Kościele Wschodnim i Zachodnim; Liturgia przed Soborem Trydenckim; Charakterystyka liturgii po Soborze Trydenckim; Ruch liturgiczny; Reforma liturgii na Soborze Watykańskim II; Obecność Chrystusa w liturgii; Liturgia jako uświęcenie ludzi i kult składany Bogu Ojcu - w obecnym czasie dziejów zbawienia; Przymioty kultu liturgicznego; Uzasadnienie stosowania w liturgii znaków uchwytnych zmysłami; Teologiczna interpretacja postaw i gestów stosowanych w liturgii; Pojęcie i cechy zgromadzenia liturgicznego; Liturgika jako systematyczna refleksja nad liturgią.

Metody dydaktyczne:

Uczestnictwo wszystkich studentów w wykładach dla nich przeznaczonych jest jak najbardziej wskazane. Będzie ono miało bowiem niewątpliwy wpływ na zdobycie odpowiedniej wiedzy, która zostanie poddana weryfikacji na zakończenie semestru, jak też na osiągnięcie stosownych umiejętności i kompetencji społecznych. Dydaktyczną metodą na przekaz takiej wiedzy, na prowadzenie ku umiejętnościom i społecznym kompetencjom będzie wykład kursoryczny, ubogacany materiałem multimedialnym, w postaci odpowiadających poszczególnym partiom materiału prezentacjom.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Żądło 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.