Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CHEMIA ORGANICZNA 0310-CH-S1-026
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. J. McMurry, Chemia organiczna, tomy 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005,

2. R.T. Morrison, R.N. Boyd „Chemia organiczna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1985,

3. Platforma zdalnego nauczania: http://el.us.edu.pl/upgow/course/category.php?id=9

4. J. March, Chemia organiczna, Warszawa: WNT, 1985 i późniejsze

5.A. Vogel, Preparatyka organiczna. Warszawa: WNT, 1984 i późniejsze

Efekty uczenia się:

Potrafi przeprowadzić proste syntezy wybranych związków organicznych, wdrażając zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych eksperymentów, potrafi interpretować proste widma molekularne

Potrafi znajdywać informacje na temat właściwości i metod syntezy w skali przemysłowej związków organicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne - opanowanie materiału (tez) przedstawianego na wykładach z ewentualnymi rozszerzeniami zapowiedzianymi na konwersatoriach i zajęciach laboratoryjnych.

Ocena w skali ocen określanej przez Regulamin studiów

Kolokwium ustne - opanowanie materiału (tez) przedstawianego na wykładach z ewentualnymi rozszerzeniami zapowiedzianymi na konwersatoriach i zajęciach laboratoryjnych.

Oceniana jest znajomość zagadnień z wymagań merytorycznych. 5 pytań sprawdzających, 3 odpowiedzi pozytywne wymagane na zaliczenie (ocena dostateczna)

Zakres tematów:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące syntezę i syntezę wieloetapową związków organicznych oraz analizę jakościową wybranych próbek.

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe techniki pracy laboratoryjnej w mikroskali. Metody oczyszczania i rozdziału substancji organicznych. Metody oznaczania stałych fizykochemicznych związków organicznych (12 godz.).

2. Planowanie syntezy organicznej na przykładzie wybranych związków. Synteza poszczególnych klas związków organicznych, przygotowanie preparatów z charakterystyką fizykochemiczną (72godz.).

3. Realizacja projektu

4. Interpretacja widm NMR i IR

5.Analiza jakościowa związków organicznych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne obejmujące syntezę prostych związków organicznych oraz analizę jakościową wybranych próbek; realizacja projektu- opracowanie teoretyczne syntezy i analiza literaturowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:30 - 13:00, sala C/-1/03
Michaela Mitko, Roksana Rzycka-Korzec, Marcin Rojkiewicz, Mateusz Penkala 10/10 szczegóły
2 każda środa, 8:30 - 13:00, sala C/-1/03
Natalia Mączka, Piotr Kuś, Anna Pędrys, Hubert Hellwig 8/10 szczegóły
3 każda środa, 13:30 - 18:00, sala C/-1/03
Weronika Ambrożkiewicz, Jakub Bebłot, Piotr Bartczak, Tomasz Siudyga 6/10 szczegóły
4 każda środa, 13:30 - 18:00, sala C/-1/03
Marta Rejmund, Jacek Mularski, Maciej Kapkowski 8/10 szczegóły
5 każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala C/-1/03
Urszula Kucia, Tomasz Siudyga, Andrzej Nowok 10/10 szczegóły
6 każdy wtorek, 8:30 - 13:00, sala C/-1/03
Judyta Popiel-Zielecki, Aleksandra Bogocz, Kamila Gajcy, Sandra Senkała 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – budynek główny (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)