Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 12-PE-ZTP-S2-7PR
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Red. F. Kozaczuk, M. Radochoński. Rzeszów 2000, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

2. Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Warszawa 1998, Wyd. Akademickie "Żak".

3. Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 2001, WAPS.

4. Urban B.: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków 2000, Wyd. UJ.

5. Urban B., Stanik J.M.: Resocjalizacja. T. 1 i 2, Warszawa 2008, WN PWN.

Metody i kryteria oceniania:

test - kolokwium - składające się z pytań zamkniętych lub otwartych, przygotowanie na zajęcia, obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Umiejscowienie pedagogiki resocjalizacyjnej wśród nauk społecznych.

2. Definicja pojęcia niedostosowanie społeczne, wykolejenie społeczne. Zjawisko niedostosowania społecznego a proces socjalizacji. Mechanizmy socjalizacji. Czynniki wpływające na proces społecznego wykolejenia się jednostki. Przejawy wykolejenia społecznego – typologia zachowań oraz postaw jednostek wykolejonych.

3. Osobowość jednostek wykolejonych społecznie. Cechy neurotyczności i psychopatii. Zdefiniowanie pojęcia charakteropatia.

4. Charakterystyka kwestii przestępczości wśród nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw w Polsce - zakłady karne.

5. Analiza terminów w języku prawnym: małoletni, nieletni, młodociany, przestępstwo, wykroczenie, warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. Kary przewidziane w polskim Kodeksie karnym za przestępstwa oraz wykroczenia; środki karne. Recydywa w znaczeniu kryminologicznym, ogólnym, penitencjarnym i jurydycznym. Typy recydywy.

6. Rozwiązania prawne dotyczące przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich - Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. t.j. 02.11.109 z póź. zm.).

7. Formalno-prawna charakterystyka policyjnej izby dziecka, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych i karnych funkcjonujących w Polsce – podstawy prawne umieszczenia osób w ww. placówkach; ich struktura organizacyjna i zadania.

8. Praca socjalna w zakładach karnych.

9. Podstawowe metody pracy resocjalizacyjnej.

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją multimedialną, fragmenty filmów i reportaży

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ilona Fajfer-Kruczek 19/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.