Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy asystenta rodziny 12-PE-AR-S1-6MPAR
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Biernat T., Malinowski J.A., Wasilewska-Ostrowska K.M.: Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania. Wyd. Akapit, Toruń 2015.

2. Kanios A., Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna. Wyd. IMPULS, Kraków 2016.

3. Krasiejko I.: Metodyka działania asystenta rodziny. Katowice 2012, Wydawnictwo „Śląsk”.

4. Krasiejko I.: Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Katowice 2013, Wydawnictwo „Śląsk”.

5. Krasiejko I.: Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Toruń 2013, Wyd. Akapit.

6. Trawkowska D. (red.): Pomoc społeczna wobec rodzin. Toruń 2011, Wyd. Akapit.

7. Teczka dokumentacji pracy z rodziną. Od obligatoryjnych programów po realizację nowych wymagań MPiPS i obowiązkową dokumentację, Wyd. Forum sp. z o. o., Poznań 2013.

1. Badora S., Zięba-Kołodziej B.: Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie. Warszawa 2015, Wyd. Difin.

2. Gavin C., Seabury B.: Działania interpersonalne w pomocy społecznej. Tom 1. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.

3. Piorunek M. (red.): Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń 2014, Wyd. Adam Marszałek.

4. Rymsza M. (red.): Czy podejście aktywizujące ma szanse? Warszawa 2011, Instytut Praw Publicznych.

5. Wódz K.: Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Katowice 1998, Wydawnictwo „Śląsk”.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Sprawdzenie stopnia znajomości treści wykładów, w tym znajomości literatury obowiązkowej i uzupełniającej na temat metodyki pracy asystenta rodziny.

Ocenie podlegają odpowiedzi studenta na pytania problemowe zawarte w teście.

Student prezentuje usystematyzowaną, refleksyjną i krytyczną wiedzę dotyczącą metodyki pracy asystenta rodziny. Potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł oraz je analizować i wykorzystywać do oceny różnych problemów.

Zaliczone pozytywnie ćwiczenia, to warunek przystąpienia do egzaminu.

Czas egzaminu 45 minut. Będzie formą pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. O terminie egzaminu poinformuje prowadzący na pierwszym wykładzie. Będzie także możliwość przeprowadzenia pisemnego egzaminu w terminie zerowym dla studentów aktywnych na ćwiczeniach oraz wykładach.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia związane z asystenturą rodzinną.

2. Prawne podstawy działalności asystenta rodziny.

3. Praca socjalna, wychowawcza i terapeutyczna w działalności asystenta rodziny.

4. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny.

5. Przegląd metod i technik pracy asystenta rodziny.

6. Narzędzia i dokumentacja w pracy asystenta rodziny.

7. Współpraca międzyinstytucjonalna.

8. Asystent rodziny – pracownik socjalny – kurator sądowy:

zakres kompetencji i możliwe obszary wspomagania.

9. Organizacja pracy asystenta rodziny.

10. Zadania gmin w zakresie pomocy rodzinie.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja treści związanych z podstawowymi metodami pracy asystenta, prawidłowym doborem i stosowaniem metod pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Kwadrans 13/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.