Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy pedagogiki 12-AE-S1-4EP
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kwieciński Z, B.Śliwerski, (red.) Pedagogika, T.1 (cz.I i III – wskazane podrozdziały) i 2 (cz.I – wskazane podrozdziały). Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2011.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011

Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2007

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, WAiP, Warszawa 2009

Radziewicz – Winnicki A., Pedagogika społeczna.(wskazane rozdziały) WAiP, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

Juraś-Krawczyk. B.Śliwerski (red.) Pedagogiczne drogowskazy. Oficyna Wydawnicza Impuls, Karaków 2000

Olbrycht K., Sztuka a działania pedagogów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987

Potulicka E., J.Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania. Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2010,

Szmidt K., Pedagogika twórczości. Gdańsk 2013

Efekty uczenia się:

STUDENT: zna podstawowe pojęcia związane z edukacją, rozumie różnice między edukacją formalnĄ i nieformalną, zna podstawowe metody dydaktyczne, wychowawcze i metody przekazu wartości; zna instytucje oraz środowiska edukacji nieformalnej i formalnej a także uwarunkowania efektywności ich działań;

posiada wiedzę na temat pedagogicznego wymiaru działań społecznych i kulturalnych; rozumie pedagogiczny wymiar działań animacyjnych i upowszechnieniowych; zna wybrane koncepcje człowieka i rozumie ich znaczenie w projektowaniu działań edukacyjnych, animacyjnych i upowszechnieniowych .

Metody i kryteria oceniania:

znajomość literatury obowiązkowej i wybranych pozycji z literatury

poziom znajomości literatury i treści wykładów, poprawność i zakres wykorzystania wiedzy ( w tym – literatury) do opracowania podanego zagadnienia z praktyki pedagogicznej;

egzamin pisemny po zakończeniu zajęć dydaktycznych , obejmujący 2 pytania (do wyboru z 4) i 2 zagadnienia (do wyboru z 3), 90 min.

Zakres tematów:

• Główne pojęcia pedagogiki (kształcenie, wychowanie, edukacja formalna i nieformalna,),

• Związki między procesami oraz zakresami kształcenia, edukacji i wychowania – podstawy psychologiczne,

• Źródła celów kształcenia i wychowania,

• Istota działania pedagogicznego, uwarunkowania przebiegu i efektów

• Sytuacje wychowawcze – rodzaje, podstawowe mechanizmy i uwarunkowania psychologiczne, społeczne i kulturowe

• Metody i formy wychowania

• Główne środowiska wychowawcze

• Główne metody dydaktyczne - wykorzystywanie w animacji społeczno-kulturalnej

• Rola i formy aktywności własnej w procesach edukacyjnych i wychowawczych, uczenie się i samowychowanie w różnych grupach wiekowych, autoedukacja całożyciowa, uwarunkowania;

• Edukacja aksjologiczna

• Edukacja i wychowanie wobec zagrożeń patologią i wykluczeniem społecznym

• Wychowanie do twórczości, edukacja twórcza

• Wybrane przykłady koncepcji i systemów wychowawczych

• Wymiar pedagogiczny działań animacyjnych i upowszechnieniowych związanych z kulturą .

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjno-problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Konieczna 20/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.