Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o kulturze 12-AE-S1-8WOK
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bauman Zygmunt, Kultura: przygody pojęcia w płynnej rzeczywistości, „Kultura popularna” 4 (22)/2008.

Burszta Wojciech Józef, Antropologia kultury, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Kłoskowska Antonina, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Mencwel Andrzej (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Scruton Roger, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk i S-ka, Poznań 2010.

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.

Benedict Ruth, Wzory kultury, Muza, Warszawa 2008.

Brzozowski Stanisław, Istota kultury, [w:] Mencwel Andrzej (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Burszta Wojciech Józef, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2009.

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Czytelnik, Warszawa 1977.

Dziadzia Bogusław, Naznaczeni popkulturą, WN Katedra, Gdańsk 2014.

Filiciak Mirosław, Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2013.

Golka Marian, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

Keen Andrew, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Krajewski Marek, Co to jest kultura wizualna, „Kwestionariusz Kultury Wizualnej” 08.09.2009,

za: http://www.kulturawizualna.pl/archives/115.

Kroeber A. L., Istota kultury. Warszawa 1989

Nowicka Ewa, Świat człowieka, świat kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Rickert Heinrich, Człowiek i kultura, [w:] Mencwel Andrzej (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Senet R., Kultura nowego kapitalizmu, Muza, Warszawa 2006.

Raporty dotyczące kultury.

Wybrane publikacje z zakresu historii kultury i sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

weryfikacja wiedzy z zakresu wybranej problematyki; ocena merytoryczności oraz rzeczowości tez w kontekście omawianego problemu, merytoryczność opisu wybranego obszaru kultury w świetle teorii

praca pisemna z wiedzy z zakresu wybranej problematyki omawianej na zajęciach oraz zawartej w literaturze obowiązkowej

Zakres tematów:

Treści poznawcze przedmiotu sprowadzają się do rozpoznania części (podstawowych) zagadnień teoretycznych, koncepcji i stanowisk badawczych w zakresie wiedzy o kulturze. Treści kształcenia koncentrują się na wybranych aspektach dyskursu kulturologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych koncepcji i ujęć kultury oraz wybranych elementów teorii kultury ukazywanych w świetle dokonań w obszarze kultury i sztuki oraz ich społecznych znaczeń i konsekwencji.

W zakresie podejmowanej problematyki eksponuje się społeczno-regulacyjne ujęcie kultury, jako sfery zasadniczo determinującej i określającej ludzką aktywność. Jako treści szczegółowe przedmiot Wprowadzenie do wiedzy o kulturze łączy teoretyczne podstawy analizy pola badań w obszarze i nad obszarem kultury, z wątkami dotyczącymi kontekstów społeczno-regulacyjnych, wzorów kultury, kwestii wartościowania i (re)dystrybucji, uczestnictwa w kulturze. Treści zajęć integrują elementy tzw. kultury wysokiej z elementami kultury popularnej, masowej i ludowej, ukazując transformację norm kulturowych, funkcji owych norm wraz ze wskazaniem na ich fundamentalne znaczenie dla tworzenia się społecznej rzeczywistości.

zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące krytyczną analizę wybranych „tekstów” kultury w świetle teorii.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia (znacznie w formie konwersatoryjnej)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:35 - 11:20, sala 104
Bogusław Dziadzia 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.