Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna 01-BI-S1-BOT01
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika – Morfologia. PWN,Warszawa

Hejnowicz Z Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych – organy wegetatywne. PWN,Warszawa

Lack A.J., Evans D.E. Biologia Roślin; Krótkie wykłady, PWN

Ćwiczenia z Botaniki pod redakcją Tadeusza Gorczyńskiego PWN Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie merytoryczne studentów do zajęć weryfikowane jest w trakcie dyskusji na zadane tematy.

Ocena bardzo dobra - student aktywnie uczestniczy w dyskusji na zajęciach, zadaje pytania do omawianego materiału świadczące o wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć, rozumie realizowane zagadnienie i mechanizm analizowanego procesu.

Ocena dobra - student uczestniczy w dyskusji na zajęciach, popełnia błędy merytoryczne, zadaje pytania do omawianego materiału świadczące o wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć, rozumie realizowane zagadnienie i mechanizm analizowanego procesu.

Ocena dostateczna - student potrafi w zadawalający sposób odpowiedzieć na zadane mu pytanie ale nie uczestniczy w dyskusji na zajęciach. Popełnia błędy merytoryczne.

Ocena niedostateczna - student jest nieprzygotowany do zajęć, nie rozumie ich sensu, nie rozumie także podstawowych pojęć z zakresu objętego tematyką konwersatorium.

Zakres tematów:

Komórka roślinna, struktura i funkcja. Różnice w organizacji komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Różnice w organizacji komórek roślinnych i zwierzęcych. Różnicowanie się tkanek roślinnych. Budowa morfologiczna i anatomiczna organów roślinnych (pęd, korzeń, liście). Funkcjonowanie merystemów apikalnych pędu i korzenia oraz kambium. Różnice w budowie anatomicznej i morfologicznej między roslinami dwu i jednoliściennymi. Teoria stelarna. Przystosowanie roślin do różnych warunków środowiska- modyfikacje morfologiczne i anatomiczne organów roślinnych.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 14:00 - 15:30, sala B-01
Jolanta Kwaśniewska, Bożena Kolano, Dorota Kwiatkowska, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Ewa Robaszkiewicz 22/ szczegóły
2 każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala B-01
Bożena Kolano, Jolanta Kwaśniewska, Dorota Kwiatkowska, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Ewa Robaszkiewicz 24/ szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala B-01
Bożena Kolano, Jolanta Kwaśniewska, Dorota Kwiatkowska, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska, Ewa Robaszkiewicz 22/ szczegóły
4 każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala B-01
Bożena Kolano, Jolanta Kwaśniewska, Dorota Kwiatkowska, Agnieszka Brąszewska, Natalia Borowska-Żuchowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)