Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(B16) z zakresu metodyk specjalnych: Metodyka kształcenia nieseparacyjnego 2 12-OA-S1-12MS.2-NS
Ćwiczenia (C) semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Kosakowski Cz. (red.): Nauczanie i wychowanie osób upośledzonych umysłowo. Toruń 2001, Akapit

• Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, WSPS

• Speck O., Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2013

• Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, PWN, Warszawa 2009

• Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z pięciu pytań otwartych lub/i zamkniętych

Sposób oceniania:

udzielenie poprawnych odpowiedzi:

pięciu – bdb

czterech – db

trzech –dst

dwóch lub jednego - ndst

Egzamin odbędzie się na ostatnim wykładzie zgodnie z harmonogramem lub w terminie uzgodnionym ze studentami. Będzie trwał maksymalnie 45 min.

Zakres tematów:

Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – rys historyczny

• Integracja kontra inkluzja (sposoby definiowania i traktowania tych pojęć w literaturze i praktyce) w Polsce i innych krajach

• Podstawy prawne systemu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie nieseparacyjnym oraz źródła finansowania

• Podstawy kwalifikacji uczniów do szkolnictwa integracyjnego i inkluzyjnego

• Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

• Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w szkolnictwie nieseparacyjnych

• Postawy wobec kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w szkolnictwie nieseparacyjnym

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 10:35 - 12:05, sala 019
Sebastian Mrózek 19/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)