Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy pedagogiki specjalnej 1 W6-EM-TM-S2-EPS1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Borowska-Beszta B. (2012), Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Dykcik W. red. (2007), Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

3. Grzegorzewska M. (2002), Listy do młodego nauczyciela. Cykl I–III. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

4. Kosakowski Cz. (2003), Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

5. Zabłocki K. J., Gorajewska D. red. (2004), Pedagogika specjalna – kontynuacja tradycji dla przyszłości. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

6. Vašek Š., Stankowski A. (2000), Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza - znajomość problematyki dotyczącej:

- teoretycznych podstaw pedagogiki specjalnej;

- literatury związanej z pedagogiką specjalną;

- zasad związanych z prowadzeniem postępowania terapeutyczno-

wychowawczego;

- diagnozowania.

Umiejętności praktyczne:

- tworzy samodzielnie propozycje działań dla osób z niepełnosprawnością

i osób w wieku senioralnym.

Aktywność na zajęciach:

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- aktywność studenta (zainteresowanie, zaangażowanie, pomysłowość

w realizacji zadań);

- systematyczne czynienie postępów.

Sprawdzenie umiejętności pracy w grupie. Przedstawienie diagnozy wraz

z propozycją działań skierowanych do wybranej grupy osób z niepełnosprawnością, osób w wieku senioralnym, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres tematów:

1. Metody diagnozowania i orzecznictwa.

2. Działania opiekuńcze, edukacyjne, terapeutyczno-rehabilitacyjne

prowadzone na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w wieku senioralnym,

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalnej w perspektywie form, metod,

środków rewalidacji.

4. Programowanie pracy pedagogicznej.

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacja metod, programów, technik wykorzystywanych w terapii wraz z możliwościami ich modyfikacji (ze szczególnym uwzględnieniem propozycji wykorzystujących sztukę, w tym muzykę) w celu dostosowywania do indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku senioralnym.

2. Metoda projektu wraz z analizą diagnozy osoby niepełnosprawnej.

3. Obserwacja - przedstawienie i wyjaśnienie wybranych zagadnień na podstawie:

- nagrań DVD,

- hospitacji zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 10:30, sala 123
Grażyna Durlow 6/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.