Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy pedagogiki specjalnej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W6-EM-TM-S2-EPS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy pedagogiki specjalnej 1
Jednostka: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Durlow
Prowadzący grup: Grażyna Durlow, Ilona Fajfer-Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0) - przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną).


Zaliczenie ustne

Sprawdzenie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw pedagogiki specjalnej, wykorzystywanych terapii, z uwzględnieniem teorii rozwoju człowieka

w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, w wieku senioralnym oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w terminie przewidzianym dla sesji zaliczeniowej.

Ocena bardzo dobra – bardzo dobra znajomość podstawowej problematyki związanej z pedagogiką specjalną, orientacja w związanej ze wskazanym obszarem – literaturze, umiejętność samodzielnego formułowania wniosków

- pkt 23-21: ocena 5,0.

Ocena dobra – dobra znajomość teoretycznych zagadnień związanych

z pedagogiką specjalną

- pkt 20: ocena 4,5

- pkt 20-16: ocena 4,0.

Ocena dostateczna – znajomość teoretycznych zagadnień z zakresu pedagogiki specjalnej w zakresie 50% obowiązującej wiedzy

- pkt 15: ocena 3,5

- pkt 14-12: ocena 3,0.

Ocena niedostateczna – brak orientacji w tematyce przedmiotu, błędy merytoryczne, nieumiejętność samodzielnego formułowania wniosków, niezgłoszenie się na zaplanowane zaliczenie w terminie sesji zaliczeniowej bez wcześniejszego uprzedzenia prowadzącego

- pkt 11: ocena 2,0.


Zaliczenie praktyczne

Sprawdzenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej

w praktyce poprzez przedstawienie projektu działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w wieku senioralnym oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ocena bardzo dobra – bardzo dobre przygotowanie i zrealizowanie projektu pod względem merytorycznym i praktycznym wraz z umiejętnością trafnego określenia jego celów; wykazanie się indywidualnością, pomysłowością i kreatywnością.

- pkt 23-21: ocena 5,0.

Ocena dobra – przygotowanie i przeprowadzenie własnej propozycji projektu z umiejętnością określenia jego celów w sposób poprawny

- pkt 20: ocena 4,5

- pkt 20-16: ocena 4,0.

Ocena dostateczna – realizacja przygotowanego projektu i określenie jego celów, w sposób zadowalający

- pkt 15: ocena 3,5

- pkt 14-12: ocena 3,0.

Ocena niedostateczna – brak propozycji projektu; błędy merytoryczne, nieumiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, nieumiejętność samodzielnego formułowania wniosków i przeprowadzenia krytycznej analizy; niezgłoszenie się na zaplanowane zaliczenie w terminie sesji zaliczeniowej bez wcześniejszego uprzedzenia prowadzącego

- pkt 11: ocena 2,0.


Pełny opis:

Moduł Elementy pedagogiki specjalnej 1 wprowadza w podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej, w tym funkcjonowania osób

z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Student nabywa także wiedzę związaną ze specyfiką pracy z osobami w wieku senioralnym. Poznaje: metody pracy i terapie wykorzystywane w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz narzędzia wykorzystywane w diagnozowaniu osób niepełnosprawnych oraz nabywa wiedzę dotyczącą wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego w procesie terapeutycznym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Durlow
Prowadzący grup: Grażyna Durlow, Sylwia Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0–5.0) - przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną).


Zaliczenie ustne

Sprawdzenie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw pedagogiki specjalnej, wykorzystywanych terapii, z uwzględnieniem teorii rozwoju człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, w wieku senioralnym oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w terminie przewidzianym dla sesji zaliczeniowej.

Ocena bardzo dobra – bardzo dobra znajomość podstawowej problematyki związanej z pedagogiką specjalną, orientacja w związanej ze wskazanym obszarem – literaturze, umiejętność samodzielnego formułowania wniosków

- pkt 23-21: ocena 5,0

Ocena dobra – dobra znajomość teoretycznych zagadnień związanych z pedagogiką specjalną

- pkt 20: ocena 4,5

- pkt 20-16: ocena 4,0

Ocena dostateczna – znajomość teoretycznych zagadnień z zakresu pedagogiki specjalnej w zakresie 50% obowiązującej wiedzy

- pkt 15: ocena 3,5

- pkt 14-12: ocena 3,0

Ocena niedostateczna – brak orientacji w tematyce przedmiotu, błędy merytoryczne, nieumiejętność samodzielnego formułowania wniosków, niezgłoszenie się na zaplanowane zaliczenie w terminie sesji zaliczeniowej bez wcześniejszego uprzedzenia prowadzącego

- pkt 11: ocena 2,0


Zaliczenie praktyczne (w przypadku realizacji kształcenia w formie zdalnej - zaliczenie ustne)

Sprawdzenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez przedstawienie projektu działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w wieku senioralnym oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ocena bardzo dobra – bardzo dobre przygotowanie i zrealizowanie (lub omówienie) projektu pod względem merytorycznym i praktycznym wraz z umiejętnością trafnego określenia jego celów; wykazanie się indywidualnością, pomysłowością i kreatywnością.

- pkt 23-21: ocena 5,0

Ocena dobra – przygotowanie i przeprowadzenie (lub omówienie) własnej propozycji projektu z umiejętnością określenia jego celów w sposób poprawny.

- pkt 20: ocena 4,5

- pkt 20-16: ocena 4,0

Ocena dostateczna – realizacja przygotowanego projektu i określenie jego celów, w sposób zadowalający.

- pkt 15: ocena 3,5

- pkt 14-12: ocena 3,0

Ocena niedostateczna – brak propozycji projektu; błędy merytoryczne, nieumiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, nieumiejętność samodzielnego formułowania wniosków i przeprowadzenia krytycznej analizy; niezgłoszenie się na zaplanowane zaliczenie w terminie sesji zaliczeniowej bez wcześniejszego uprzedzenia prowadzącego.

- pkt 11: ocena 2,0
Pełny opis:

Moduł Elementy pedagogiki specjalnej 1 wprowadza w podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej, w tym funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Student nabywa także wiedzę związaną ze specyfiką pracy z osobami w wieku senioralnym. Poznaje: metody pracy i terapie wykorzystywane w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz narzędzia wykorzystywane w diagnozowaniu osób niepełnosprawnych oraz nabywa wiedzę dotyczącą wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego w procesie terapeutycznym.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym. W razie szczególnej sytuacji (COVID19) - zajęcia prowadzone w trybie zdalnym.

Zaliczenie w trybie stacjonarnym. W razie szczególnej sytuacji (COVID19) - zaliczenie prowadzone w trybie zdalnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.