Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I W2-S2BT19-2BT-03
Laboratorium (L) semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Piśmiennictwo (podręczniki, instrukcje, źródła internetowe) zalecane indywidualnie przez prowadzących, w tym publikacje anglojęzyczne

Metody i kryteria oceniania:

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia pracę studenta pod kątem wymagań merytorycznych, weryfikuje jego umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z bieżącą tematyką zajęć, ocenia zaangażowanie, solidność i rzetelność podczas pracy i przy sporządzaniu dokumentacji oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych.

Student oceniany jest w skali bdb - ndst.

Bardzo dobry - student aktywnie uczestniczy w pracach laboratoryjnych, czynnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników.

dobry - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania, rozumie zasadnicze etapy przeprowadzanych procedur, jest solidny w prowadzeniu dokumentacji prac laboratoryjnych.

dostateczny - student potrzebuje dodatkowych wskazówek od prowadzącego w trakcie wykonywania czynności zleconych oraz przy rozwiązywaniu bieżących problemów, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć praktycznych, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji wyników.

niedostateczny - student jest niezaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie rozumie celu przeprowadzanych czynności ani zleconych zadań, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji wykonywanych prac i obserwacji, nie zna podstawowych pojęć potrzebnych do interpretacji wyników.

Ocenie podlega również sprawozdanie relacjonujące poznane metody badawcze.

Za sprawozdanie bez błędów merytorycznych student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a oceny od dobry do ndst odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych błędów, za brak sprawozdania student otrzymuje ocenę ndst.

Zakres tematów:

Tematy związane są z Biotechnologią środowiska/medyczną, Biotechnologią roślin. Szczegółowe zakresy tematyczne znajdują się w informacjach o poszczególnych grupach

Metody dydaktyczne:

Patrz: informacje o poszczególnych grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 14:30, Jagiellońska, sala sale KB
Agnieszka Mrozik, Bożena Nowak, Andrzej Woźnica, Agnieszka Nowak 4/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 14:30, Bankowa 9, sala sale KFZE
Marta Dziewięcka, Agnieszka Czerwonka 10/ szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 13:00, Bankowa 9, sala sale KHEZ
Anna Urbisz 3/ szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 14:30, Jagiellońska, sala sale KG
Iwona Szarejko, Małgorzata Gaj, Agata Daszkowska-Golec, Katarzyna Nowak, Miriam Szurman-Zubrzycka 3/ szczegóły
5 każda środa, 8:00 - 14:30, Jagiellońska, sala sale KM
Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz, Anna Markowicz, Magdalena Noszczyńska, Sławomir Borymski, Magdalena Pacwa-Płociniczak 5/ szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 14:30, Jagiellońska, sala sale KFR
Renata Kurtyka, Agnieszka Siemieniuk, Michał Ludynia 3/ szczegóły
7 każda środa, 8:00 - 14:30, Jagiellońska, sala sale KBMR
Joanna Elsner, Joanna Szymanowska-Pułka, Dorota Kwiatkowska 3/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.