Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa i wychowawcza W7-TZ-020
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się,

Poznań 2011.

A. Engel-Bernatowicz, Diagnosta jako instrument własnej pracy, [w:] Wywiad psychologiczny, tom

2, red. K. Stemplewska-Żakowicz, Warszawa 2005, s. 240-269.

A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,

Poznań 2013.

T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa 2015.

P. C. Kendall, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot 2012.

D. Ustjan, Pytania i inne instrumenty konwersacyjne. Zastosowania praktyczne podczas wywiadu

Diagnostycznego, [w:] Wywiad psychologiczny, tom 2, red. K. Stemplewska-Żakowicz,

Warszawa 2005. S. 152-187.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, [w:] Psychologia.

Podręcznik akademicki, tom 2, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2008, s. 95-292.

S. K. Ciccarelli, J. N. White, Psychologia, Poznań 2015.

K. Davis, Tajemnice dynamicznej komunikacji, Lublin 2014.

J. Dobson, Rozmowy z rodzicami, Kraków 1988.

J. Enright, Terapia i poradnictwo bez oporu, „Nowiny Psychologiczne” 5(1987).

M. i M. Gajda, Rodzice w akcji. Jak przekazywać dzieciom wartości, Częstochowa 2011.

T. Gordon, Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa 2016.

I. Janicka, H. Liberska, Psychologia rodziny, Warszawa 2014.

A. Kępiński, Poznanie chorego, Kraków 2013.

H. Krzysteczko, Poradnictwo duszpasterskie. Teoria i praktyka rogerianskiego kontaktu pomocnego,

Katowice 1998.

D. G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2009.

M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Sopot 2015.

I. Namysłowska, Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2012.

T. Paszkowska, Psychologia w kierownictwie duchowym, Lublin 2014.

M. Przetacznik-Gierkowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa 2014.

K. Stemplewska-Żakowicz, W. J. Paluchowski, Podstawy diagnozy psychologicznej, [w:]

Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk 2008,

s. 23-94.

F. S. von Thun, Wyrażać się zrozumiale, Kraków 2004.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena obecności

2. Ocena aktywnego udziału w zajęciach

3. Ocena pracy pisemnej na temat komunikacji interpersonalnej

4. Ocena kolokwiów pisemnych w trakcie semestru.

5. Ocena odbywa się zazwyczaj w formie punktowej.

Zakres tematów:

1. Zasady komunikacji interpersonalnej; komunikacja niewerbalna i werbalna; 5 praw komunikowania się Paula Watzlawicka; fakt a interpretacja

2. Aktywne słuchanie (parafraza, pytania otwarte, itp.); triada Rogersa (kongruencja, akceptacja i empatia); komunikaty ja, ty, feedback; asertywność

3. Błędy w komunikacji; zasady poprawnego formułowania komunikatów (w tym pochwał); fazy pomocy Enrighta

4. Emocje w słuchaniu; ćwiczenia schematu poznawczego Becka (sytuacja-myśl- emocja-działanie i interpretacja)

5. Wprowadzenie w tematykę psychologii wychowawczej (wychowanie i jego cele; dojrzałość osobowościowa); zaburzenia zachowania (w tym opozycyjno-buntownicze); zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD)

6. DDA i przemoc w rodzinie; zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży

7. Diagnoza psychologiczna, wychowawcza, nozologiczna (obserwacja, wywiad, testy psychologiczne, metody projekcyjne)

8. Radzenie sobie z konfliktami w sytuacji interpersonalnej i wychowawczej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne obowiązujące na ćwiczeniach:

1. Czytanie materiału polecanego przez wykładowcę.

2. Sprawdzenie przeczytanego materiału w formie krótkich kolokwiów „na wejście”.

3. Aktywny udział w zajęciach, praca w grupach.

4. Przygotowanie do pracy pisemnej na temat komunikacji interpersonalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 18:00, sala zajęcia zdalne
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:00 - 18:45, sala zajęcia zdalne
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:45 - 20:15, sala zajęcia zdalne
Krzysztof Matuszewski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.