Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III W3-PE-MJS-PPiW-PEP
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach. Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1997

2. Adamek I., Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Kraków 1998

3. Al-Khamisy D.: Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich. Wydawnictwo „Żak”. Warszawa 1996

4. Ambros E.: Zdrowie – wielki poradnik rodzinny, Warszawa 2001.

5. Arndt M., Barwinek H. i inni: Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi, Warszawa 1988

6. Bachrach A.: Elementy ogólnej profilaktyki wypadków drogowych, WSiP, Warszawa 1978

7. Baczała K.: Zieloną ścieżką . Edukacja ekologiczna. Przewodnik dla nauczycieli, Warszawa 1996, WSiP, s. 11

8. Bara J., Śliwińska A., Syska G., Siwiec D., Rogowska E.: Edukacja komunikacyjna przedszkolaków, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 6/1996

9. Barańska E., Tokarska E.: Przedszkolak poznaje świat, „Wychowanie w Przedszkolu” 1989/6

10. Borowicz K.: Środowisko geograficzne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn 1995

11. Bowkett S.: Wyobraź sobie, że … Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów, WSiP, Warszawa 2000

12. Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Jedność, Kielce 2002

13. Braun D., Greine R., Zabawy rozwijające logiczne myślenie. Nowe propozycje dla przedszkoli, Kielce 2002

14. Bułat W., Zjawiska optyczne w przyrodzie, Warszawa 1987

15. Challoner J., Energia, Seria: Patrzę-Podziwiam-Poznaję, Arkady, Warszawa 1996

16. Chauvel D. i P., Środowisko w wychowaniu przedszkolnym, Wyd. Cyklady, Warszawa 2000

17. Chauvel D., Michel V., Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka, Wyd. Cyklady, Warszawa 1999

18. Conroy D., Wilson Ch., Zagadki przyrodnicze – 1400 pytań i odpowiedzi, Świat Książki, Warszawa 2003

19. Czuję się bezpiecznie. Program profilaktyczny dla uczniów klas młodszych, pr. zbior. red. U.Strzelczyk, RODN WOM Katowice 2005

20. De Korvin S., Schneider B.: Dziecko na drodze, zachowanie nie do przewidzenia, WSiP, Warszawa 1996

21. Debroise A., Seinandre E., Mały atlas zjawisk natury, Mała Encyklopedia Larousse, Larousse Polska, Wrocław 2003

22. Dlaczego? Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach, Larousse, Wrocław 2004 ISBN 978-83-89181-59-2

23. Dobrzyński G., Dobrzyńska B., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok 1997

24. Dymara B. (red.) Dziecko w świecie szkoły. Kraków: Impuls Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów, Poznań 2000

25. Elbanowska S., Dookoła fizyki, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998

26. Elbanowska S., Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. ”Wiosna”, „Lato”, „Jesień”, „Zima”, Medium, Warszawa 1994

27. Farndon J., Co się dzieje, gdy…? Świat Książki, Warszawa 1997

28. Farndon J., Księga najciekawszych faktów. Ziemia. Zwierzęta. Przestrzeń kosmiczna. Ludzkie ciało, SBM, Warszawa 2008 ISBN 978-83-60542-95-8

29. Fisher R.: Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999

30. Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa 1982

31. Gopnik Alison, Meltzoff Andrew, Kuhl Patricia, Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci, Media Rodzina, Poznań 2004

32. Graham I., Gwyn-Jones T., Lynch A., Parker S., Wood R., Cuda naszego świata, Arkady, Warszawa 2003

33. Historia naturalna , t.1-6, Warszawa 1995-1996

34. Jak to jest? Reader’s Digest, Warszawa 1996

35. Kielar – Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa 1992

36. Klim-Klimaszewska A.: Pedagogika przedszkolna. Polski Instytut Wydawniczy. Warszawa 2005

37. Krenz Armin, Czy wiatr śpi, kiedy nie wieje? Co kryje się za pytaniami dzieci, Jedność, Kielce 2004

38. Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, cz.1, Suwałki 1998

39. Krzyżewska J.: Aktywizujące metody i techniki w edukacji, cz. 2, Suwałki 2000

40. Kufit G.: Kształtowanie wyobrażeń i pojęć historycznych w nauczaniu początkowym. Warszawa 1997.

41. Lacoste Y., Woda w świecie. Mała Encyklopedia Larousse, Larousse Polska, Wrocław 2003

42. Lelonek M., Wróbel T. (red.): Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, Warszawa 1990

43. Łukaszewicz R., Edukacja z wyobraźnią czyli jak podróżować bez map. Wrocław 1994

44. Michalak R.: Aktywizujące metody nauczania w edukacji elementarnej. [w:] Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Red. H. Sowińska, R. Michalak. Impuls. Kraków 2004

45. Na tropach sekretów przyrody, Warszawa 1999

46. Nauka i eksperymenty – Nasz świat, Podsiedlik, Raniowski i S-ka, Poznań 1998 (Ekologia, Planeta Ziemia),

47. Nauka i eksperymenty – Potęga natury, Podsiedlik, Raniowski i S-ka, Poznań 1998 ( Pogoda i klimat, Moc i energia)

48. Nauka i eksperymenty – Tajemnice fizyki, Podsiedlik, Raniowski i S-ka, Poznań 1998 (Maszyny, Atomy i cząsteczki, Elektryczność i magnetyzm)

49. Pollock S., Ekologia, Seria: Patrzę-Podziwiam-Poznaję, Arkady, Warszawa 2001

50. Popularna Encyklopedia Nauki, ”Wiedza i Życie”, Warszawa 2001

51. Poziomek U., Marszał D., Skrobek A. M., Woźniak M., Żurawska I., Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Poradnik, IBE, Warszawa 2016

52. Poznańska J., Rowińska M., Zając E.: Ciekawa fizyka, cz. 1, WSiP, Warszawa 2002

53. Roth G.D., Pogoda i klimat, Świat Książki, Warszawa 2000

54. Seria: „Ciekawe, dlaczego? Book House 2004

55. Środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. I-III. Książka przedmiotowo-metodyczna. Red. H. Gutowska. WSiP. Warszawa 1989

56. Taraszkiewicz M.: Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Wyd. CODN. Warszawa 1998

57. Vaughan J.G., Geissler C.A., Rośliny jadalne, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

58. Życie zwierząt. Encyklopedia młodego odkrywcy Discovery Channel, Media Sernice Zawada, Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy studentów w trakcie wykonywania przez nich zadań , prac praktycznych. Ocena poprawności merytorycznej i metodycznej wykonanych zadań, oryginalność i pomysłowość wykonania, wielość wariantów i możliwości wykorzystania, estetyka prac

Zakres tematów:

1. Środowisko i człowiek. Poznawanie środowiska – pojęcie środowiska, elementy środowiska, edukacja środowiskowa

2. Człowiek – niesamowita konstrukcja

3. Atmosfera – tajemnice powietrza otaczającego Ziemię

4. Pogoda i klimat, obserwacje pogody

5. Woda – cudowna materia

6. Litosfera – nieodkryte tajemnice

7. Energia – skąd ją czerpać i jak wykorzystywać?

8. Rośliny i zwierzęta – różnorodność i piękno świata przyrody

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną; wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Alina Budniak 90/98 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)