Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania W3-PC-MJS-TW
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bilicki T.: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II. Kraków 2000.

Carlgren F.: Wychowanie dla wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Gdynia 1994.

Korczak J.: Wybór pism pedagogicznych. Tom I, II. Warszawa 1957,1958.

Krawczyk Z.: Rabindranath Tagore - poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania. Warszawa 1990.

Lindenberg Ch.: Szkoła bez lęku. Warszawa 1993.

Łobocki M.: Altruizm a wychowanie. Lublin 2002.

Melosik Z.: Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków 2014.

Neill A.S.: Summerhill. Katowice 1991.

Rousseau J. J.: O umowie społecznej. Warszawa 2002.

Rousseau J.J.: Emil, czyli o wychowaniu. T.1. Wrocław 1955.

Żywczok A.: Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011.

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa 2019.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004, Wyd. UJ.

Romanowska-Łakomy H. (red.): Człowiek i człowieczeństwo: strategia bycia i stawania się człowiekiem. Olsztyn 2002.

Sośnicki K.: Istota i cele wychowania. Warszawa 1964, PZWS.

Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009.

Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998.

Śliwerski B.: Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Warszawa 2011.

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993.

Tchorzewski A., Zwierzchowski P. (red.): Sens życia – sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu wieków. Bydgoszcz 2001.

Witkowski L.: Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Kraków 2009.

Żywczok A. (red.), Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej. Warszawa 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będzie:

- znajomość przedstawicieli teorii wychowania i ich dorobku;

- znajomość podstawowych założeń nurtów i koncepcji wychowania;

- znajomość głównych kategorii aksjologicznych;

- rozumienie powiązań między teorią a praktyką pedagogiczną;

- umiejętność twórczego myślenia;

- jakość wykonania projektu;

- sposób ustnego zaprezentowania rezultatów analiz;

- wybór atrakcyjnych propozycji metodycznych aktywizujących uczestników zajęć.

Zakres tematów:

1. Neonaturalizm pedagogiczny inspirowany poglądami J.J. Rousseau.

2. Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

3. Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

4. Wychowanie w ujęciu Rabindranatha Tagore.

5. Altruizm a proces wychowania.

6. Miłość - Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

7. Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

8. Pokój – ideał i cel współczesnej edukacji międzykulturowej.

9. Koleżeństwo i przyjaźń jako znaczące dla dzieci i młodzieży kategorie pedagogiczne.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia na odległość.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Alicja Żywczok 28/31 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Alicja Żywczok 28/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.