Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III W3-PE-MJS-PPiW-PEP
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. 1000 pytań i odpowiedzi, Świat Książki, Warszawa 2003

2. ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach. Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1997

3. Aierstock Y.: Poznawanie środowiska naturalnego. Przeł. M. Jałowiec. Jedność Kielce 2003

4. Ambros E.: Zdrowie – wielki poradnik rodzinny, Warszawa 2001.

5. Andrews G., Knighton K.: 100 eksperymentów naukowych. Baw się i ucz razem

z nami. Przeł. R.Presia. Świat Książki, Warszawa 2006.

6. Ardley N.: 101 szkolnych doświadczeń naukowych. Przeł. D. Bartnik. Muza. Warszawa 1996

7. Arndt M., Barwinek H.: Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi. Przeł. E. Janik. WSiP, Warszawa 1988

8. Ashbrook P.: Nauka jest prosta. Ponad 250 propozycji zajęć dla przedszkolaków. Przeł. A. Makowska. Jedność, Kielce 2007

9. Aznar G. i in., Eksperymenty są super! Sekrety chemii, biologii, fizyki…, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2012 ISBN 978-83-213-4748-6

10. Bartkowiak Z., 1978: Higiena dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa

11. Bogacka-Osińska B., Królicka E. i Łaziukiewicz D.. 1999: Program nauczania „Wychowanie komunikacyjne”. WSiP. Warszawa

12. Borzucka-Sitkiewicz K., 2006: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Impuls, Kraków

13. Borzyszkowska L., 1995: Rozwijanie postawy ekologicznej dzieci, „Życie Szkoły”, nr 4

14. Bramwell M.: Skały i skamieniałości. Zeszyty szkolne. Przeł. J. Wecsile. Muza, Warszawa 1998

15. Breen M., Jaka będzie pogoda? Niezbędnik początkującego meteorologa, Jedność, Kielce 2014 ISBN 978-83-7971-001-0

16. Brown R. J.: 200 doświadczeń dla dzieci. Przeł. K. Andrzejewski. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000 ISBN 83-7180-509-8

17. Brown S.E.: Robimy eksperymenty. Przeł. R. Waliś. K.E.Liber, Warszawa 2005

18. Budniak A., Krzyżanowska A., 2004: Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Możliwości wprowadzania problematyki w pracy z dziećmi przedszkolnymi. [w:] Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym. (red.) E. Krzyżak-Szymańska, A. Szymański. GWSP Mysłowice. Szkoła Policji w Katowicach. Mysłowice

19. Bulera M., Żuchelkowska K., 2006: Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, „Wychowanie na co dzień” nr 9

20. Bułat W., Zjawiska optyczne w przyrodzie, Warszawa 1987

21. Burnie D.: 101 szkolnych doświadczeń przyrodniczych. Przeł. D. Borzykowska – Skotnicka. Muza, Warszawa 1997

22. Busa, E., Bigazzi, R.: Podręcznik eksperymentów. Przeł. E. Tkaczyk – Borówka. Jedność, Kielce 2008

23. Charzewska J. (red.), 2011: Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach, wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

24. Charzewska J., Chabros E., 2008: Rola aktywności fizycznej i jej wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i stan zdrowia. Ile powinna wynosić optymalna aktywność ruchowa ucznia dziennie i dlaczego? [w]: Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, (red.) M. Jarosz, wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

25. Charzewska J., Chwojnowska Z., Wajszczyk B., 2011: Normy na energię i składniki odżywcze oraz ich rola w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym [w]: Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach, (red.) J. Charzewska, wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

26. Charzewska J., Wajszczyk B., 2008: Co powinna zawierać prawidłowa, zbilansowana dieta? Rola urozmaiconej diety. [w]: Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, (red.) M. Jarosz, wyd. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

27. Chauvel D., Chauvel P.: Środowisko w wychowaniu przedszkolnym. Przeł.

A. Wróblewski. Cyklady, Warszawa 2000

28. Chauvel D., Michel V.: Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka. Przeł.

K. Pruska, K. Pruski. Cyklady, Warszawa 1999

29. Ciało człowieka. Encyklopedia młodego odkrywcy Discovery Channel, Media Service Zawada, Warszawa 2004

30. Ciało. Encyklopedia Larousse’a dla dzieci w wieku 6-9 lat, Wrocław 2005 ISBN 978-83-89771-83-7

31. Conroy Don, Wilson Chris, Zagadki przyrodnicze – 1400 pytań i odpowiedzi, Świat Książki, Warszawa 2003

32. Costa-Pau R.: Ilustrowana encyklopedia szkolna. Ekologia i ochrona środowiska. Przeł. A. Chruścicka. Res Polona, Łódź 1997

33. Debroise A., Seinandre E., Mały atlas zjawisk natury, Mała Encyklopedia Larousse, Larousse Polska, Wrocław 2003

34. Demel M., 1980: Pedagogika zdrowia, WSiP, Warszawa

35. Dlaczego? Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach, Larousse, Wrocław 2004 ISBN 978-83-89181-59-2

36. Doleżych B., Łaszczyca P., 2003: Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

37. Domowa szkoła, Eksperymenty. Przeł. M. Pawlak. T.1 – 2, Podsiedlik, Raniowski i

S-ka, Poznań 2000

38. Drabik J., 2001: Profilaktyka zdrowia – aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr 5,

39. Elbanowska S.: Dookoła fizyki. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998

40. Elbanowska S.: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. ”Wiosna”. Medium. Warszawa 1994

41. Elbanowska S.: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. „Lato”. Medium. Warszawa 1994

42. Elbanowska S.: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. „Jesień” . Medium. Warszawa 1994

43. Elbanowska S.: Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata. „Zima”. Medium. Warszawa 1994

44. Encyklopedia doświadczeń, tłum. J. Jackowicz, LAROUSSE, Wrocław 2002

45. Ernest K., Einstein na huśtawce, czyli fizyka zabaw, gier i zabawek, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003

46. Farndon J., Co się dzieje, gdy…? Świat Książki, Warszawa 1997

47. Farndon J., Księga najciekawszych faktów. Ziemia. Zwierzęta. Przestrzeń kosmiczna. Ludzkie ciało, SBM, Warszawa 2008 ISBN 978-83-60542-95-8

48. Flatow E., Durda A., 2009: Edukacja zdrowotna w przedszkolu, „Lider” nr 2

49. Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa 1982

50. Frątczak E., Frątczak J., 1993: Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli klas I-III i wychowawców zajęć przedszkolnych oraz rodziców. Oficyna Wydawnicza „Turpress”, Warszawa

51. Frątczakowie E. i J., 1996: Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych, Oficyna Wydawnicza „Turpress” s.c., Toruń

52. Frątczakowie E., J., P., 1987: Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym do uczestnictwa w ruchu drogowym. Inowrocław

53. Gaede P. M., Rehländer J., Kto pompuje powietrze do papryki? Zaskakujące odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami życie codzienne, Media sp. z o.o., Warszawa 2007

54. Gallavotti Barbara, Ciało ludzkie w akcji, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001

55. Galus I., 2000: Edukacja zdrowotna w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 1

56. Głowania M., 2004: Wychowanie komunikacyjne przygotowaniem do uczestnictwa w ruchu drogowym. Edukacja dzieci wieku przedszkolnego do uczestnictwa w ruchu drogowym. [w:] Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym. (red.) E. Krzyżak-Szymańska. A. Szymański. GWSP Mysłowice. Szkoła Policji w Katowicach. Mysłowice

57. Głuch M., 2006: Sam/sama wracam do domu. Zasady ruchu drogowego, Wydawnictwo EUROPA sp. z o.o., Wrocław

58. Graham I., Gwyn-Jones T., Lynch A., Parker S., Wood R., Cuda naszego świata, Arkady, Warszawa 2003

59. Gumułka W. S., Rewerski W., (red.), 2000: Encyklopedia zdrowia, Wyd. 8., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

60. Hart M., Stephens M.: Rozpoznawanie ptaków. Zeszyty szkolne. Przeł.

I. Szyszkowska-Andruszko. Muza. Warszawa 1997.

61. Hielscher A.: Zabawy na postrzeganie w lesie. Dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Przeł. M. Jałowiec. Jedność. Kielce 2003.

62. Historia naturalna , t.1-6, Warszawa 1995-1996

63. Jaczewski A., 2005: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

64. Jak to jest? Reader’s Digest, Warszawa 1996

65. Jak? Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach, Larousse, Wrocław 2005 ISBN 978-89771-56-X

66. Jańczuk Z., 2000: W trosce o zęby przedszkolaków, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 9

67. Jarosz M. (red.), 2012: Normy żywieniowe dla populacji polskiej – nowelizacja, Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa

68. Jarosz M., 2008: Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa

69. Jaworska R., 1995: Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat; część IV, Zakład Wydawnictw i Reklamy „Iwanowski”, Płock

70. Kasdepke G., 2013: Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu, Wydawnictwo Literatura, Łódź

71. Kent A., Ward A.: Fizyka, Penta, Warszawa 1991

72. Klus-Stańska D., Nowicka M., 1999: Bezpieczeństwo dzieci. Scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków

73. Korczak C., 1988: Problemy higieny i zdrowia, WSiP, Warszawa

74. Korczak C.W. (red.), 1984: Higiena – ochrona zdrowia, PZWL, Warszawa

75. Kowalewska M., Kownacka M.: Głos przyrody. T. 1: Wiosna. Siedmioróg. Wrocław 2001.

76. Kownacka M.: Razem ze słonkiem. T. 1–6. WSiP. Warszawa 1975 i nast.

77. Krekeler H., Rieper-Bastian M.: Fascynujące eksperymenty. Łatwe, odkrywcze zaskakujące. Przeł. G. Witwicka-Kilar. Hubert. Warszawa 2002.

78. Krenz A.: Czy wiatr śpi, kiedy nie wieje? Co kryje się za pytaniami dzieci. Przeł.

M. Jałowiec. Jedność. Kielce 2004.

79. Krombholz H., 2002: Radość z ruchu na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe dla dzieci, Wydawnictwo Jedność, Kielce

80. Kronika odkryć i wynalazków, Świat Książki, Warszawa 2003

81. Kruszelnicki K., Ciekawostki naukowe czyli czym błysnąć w towarzystwie, KDC, Warszawa 2004

82. Kruszelnicki K., Ciekawostki naukowe II. Zadziw wszystkich swoją wiedzą, KDC, Warszawa 2006

83. Kruszelnicki K., Ciekawostki naukowe III. Prawda czy fałsz? Media sp. z o.o., Warszawa 2007 ISBN 978-83-7404-665-7

84. Kruszko K., 2010: Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin

85. Krzeska I., 1989: Wyprawa po zdrowie, PZWL, Warszawa

86. Kubińska Z., Lichota M., 2001: Wychowanie zdrowotne w przedszkolu, „Wychowanie w przedszkolu” nr 1

87. Kufel J., Leonowicz-Babiak K., 1985: Wybrane zagadnienia z ekologii, WSiP, Warszawa

88. Kunz I.: Wyprawa odkrywcza do żywiołów. Przeł. M. Kowalik. Jedność. Kielce 2006.

89. Kutyłowska G.: Ekologia w przedszkolu. Didasko. Warszawa 1997.

90. Lacoste Yves, Woda w świecie. Mała Encyklopedia Larousse, Larousse Polska, Wrocław 2003

91. Leksykon Juniora. Pytania i odpowiedzi, Delta W-Z, Warszawa

92. Lenz N., Księga 1000 dziecięcych pytań, Warszawa 1996

93. Leśnikowska-Matusiak, Dądrowska-Loranc M., Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży. Poradnik dydaktyczny, Warszawa 2000

94. Lewandowska-Magiera J., 2008: Edukacja prozdrowotna w młodszym wieku szkolnym, „Wychowawca” nr 9

95. Lück G.: Łatwe eksperymenty dla rodziców i dzieci. Przeł. E. Pstraś-Kołodziej. Jedność, Herder. Kielce 2003.

96. Lück G.: Nowe łatwe eksperymenty dla rodziców i dzieci. Przeł. A. Kalińska. Jedność, Herder. Kielce 2007.

97. Massa F.: Moja księga eksperymentów. Przeł. E. Tyrakowska. Publicat. Poznań 2008.

98. Matthews R., Smith N., Łatwe odpowiedzi na trudne pytania, KDC, Warszawa 2003

99. Meiani A.: Encyklopedia pytań i odpowiedzi – Dlaczego?, Wyd. E. Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2006

100. Michalak A., Szarf M., Dlaczego… Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania, Publicat S.A., Poznań 2007 ISBN 978-83-245-6513-9

101. Minge N. i K., Cytrynowa bateria i inne eksperymenty, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2019 ISBN 978-83-66053-40-3

102. Na tropach sekretów przyrody, Warszawa 1999

103. Nauka i eksperymenty – Nasz świat, Podsiedlik, Raniowski i S-ka, Poznań 1998 (Ekologia, Planeta Ziemia),

104. Nauka i eksperymenty – Potęga natury, Podsiedlik, Raniowski i S-ka, Poznań 1998 ( Pogoda i klimat, Moc i energia)

105. Nauka i eksperymenty – Tajemnice fizyki, Podsiedlik, Raniowski i S-ka, Poznań 1998 (Maszyny, Atomy i cząsteczki, Elektryczność i magnetyzm)

106. Nieleszczuk K., 2006: Edukacja zdrowotna w przedszkolu, „Lider” nr 6

107. Odpowiedzi na 1001 pytań, Świat Książki, Warszawa 1999

108. Owczarek S., 2001: Gimnastyka przedszkolaka, Warszawa

109. Parker S.: Dźwięk. Eksperymenty i doświadczenia dotyczące muzyki i fal dźwiękowych. Przeł. A. Pawłowska. Młody Naukowiec. Arti. Warszawa 2006.

110. Parker S.: Elektryczność i magnetyzm. Projekty i doświadczenia dotyczące elektryczności i magnetyzmu. Przeł. A. Pawłowska. Młody Naukowiec. Arti. Warszawa 2006.

111. Parker S.: Światło. Projekty i doświadczenia dotyczące światła i kolorów. Przeł.

A. Pawłowska. Młody Naukowiec. Arti. Warszawa 2006.

112. Parker S.: Woda. Eksperymenty i doświadczenia z parą i roztworami wodnymi. Przeł. A. Pawłowska. Młody Naukowiec. Arti. Warszawa 2006.

113. Parker Steve, Ciało człowieka, Seria: Patrzę-Podziwiam-Poznaję, Arkady, Warszawa 2001

114. Paśko I., 2003: Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

115. Patermann R.: Zabawy w naturze na każdą porę roku. Przeł. M. Jałowiec. Jedność. Kielce 1999.

116. Pękala P., Foltyniak M., Proste eksperymenty dla dzieci, Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2019 ISBN 978-83-8172-083-0

117. Początek A., 1984: Mały poradnik zdrowia dziecka, PZWL, Warszawa

118. Pogoda. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przeł. W. Lenart, A. Siwiński. Odkrywam Mój Świat. Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Warszawa 1994.

119. Pol J.: Pomysłowy Dobromir uczy. Jak to działa?. Papilon. Warszawa 2007.

120. Pollock Steve, Ekologia, Seria: Patrzę-Podziwiam-Poznaję, Arkady, Warszawa 2001

121. Powietrze. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przeł. E. Korczak, A. Siwiński. Odkrywam Mój Świat. Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Warszawa 1994.

122. Poznańska J., Rowińska M., Zając E.: Ciekawa fizyka, cz. 1, WSiP, Warszawa 2002

123. Poznańska S., 1991: Pielęgnowanie zdrowia, [w:] K. Janicki: Domowy poradnik medyczny, PZWL, Warszawa

124. Preibisz – Wala K.: Powietrze. Lektor Klett, Poznań 2009

125. Preibisz – Wala K.: Ziemia. Lektor Klett, Poznań 2009

126. Press H. J.: Przez zabawę do nauki. Obserwacje i doświadczenia. Świat Książki, Warszawa 1998

127. Radecki T., 1991: Budowa i czynności organizmu człowieka, [w:] K. Janicki, Domowy poradnik medyczny, PZWL, Warszawa

128. Rodziewicz J. (red.): Encyklopedia doświadczeń. Przeł. J. Jackowicz. Larousse Polska. Wrocław 2002.

129. Rośliny i zwierzęta. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przeł. A. Siwiński. Odkrywam Moj Świat. Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Warszawa 1994.

130. Roth G.D., Pogoda i klimat, Świat Książki, Warszawa 2000

131. Rowlands D.: Zanieczyszczenia środowiska a człowiek. Przeł. P. Sobczak. WSiP. Warszawa 1995.

132. Rudź P., Jak to działa? Klimat i pogoda, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2019 ISBN 978-83-8059-385-5

133. Rurański J., Dlaczego sól jest słona, czyli odpowiedzi na głupie pytania, Jar, Warszawa 1992

134. Rurański J., Dlaczego woda jest mokra, czyli odpowiedzi na głupie pytania, Jar, Warszawa 1994

135. Saan A. von: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. Przeł. M. Walewska. Rea. Warszawa 2005.

136. Schmid U., Jak błysnąć wiedzą czyli 270 ciekawostek o zwierzętach i roślinach, KDC, Warszawa 2006

137. Schneider B., De Korvin S., 1996: Dziecko na drodze: zachowania nie do przewidzenia, WSiP, Warszawa

138. Selberg I., Stephens M.: Rozpoznawanie drzew. Zeszyty szkolne. Przeł.

I. Szyszkowska--Andruszko. Muza. Warszawa 1997.

139. Seria: „Ciekawe, dlaczego? Book House 2004

140. Smith A. (red.): Szkoła eksperymentów. Przeł. E. Czerwińska. Delta W-Z. Warszawa b.r.

141. Sobczyk W., 2003: Edukacja ekologiczna i prozdrowotna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

142. Socha T., 1997: Zintegrowany proces wychowania zdrowotnego [w:] Wychowanie i nauczanie zintegrowane w klasach początkowych, (red.) M. Michalewska, H. Moroz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

143. Staub F.: Chmury, niebo i pogoda. Jak to działa? Przeł. A. Olecka. Klub Dla Ciebie. Warszawa 2006.

144. Stawiński W. (red.), 2000: Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN, Warszawa-Poznań

145. Stebelski M., 2000: Mały ratowniczek. Podręcznik pierwszej pomocy do klas I-III szkół podstawowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa

146. Strzelczyk U. (red.), 2005: Czuję się bezpiecznie. Program profilaktyczny dla uczniów klas młodszych, RODN WOM Katowice, Fundacja dla Śląska, Katowice

147. Suchora-Olech A., 2000: Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej, Wydawnictwo Uczelniane – Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk

148. Swallow S., Stephens M.: Stawy i strumienie. Zeszyty szkolne. Przeł. G. Fąfara. Muza. Warszawa 1998.

149. Swallow S., Stephens M.: Życie w ogrodzie. Zeszyty szkolne. Przeł. I. Szyszkowska-Andruszko. Muza. Warszawa 1997.

150. Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., 2009: Edukacja zdrowotna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

151. Szybka P., 2009: Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

152. Świat wczoraj i dziś, BGW Warszawa

153. Tajemnice fizyki. Przeł. J. Lewiński i in. Nauka i Eksperymenty. Podsiedlik-Raniowski i S-ka. Poznań 1998.

154. Tatarczuk J., 2013: Wychowanie fizyczne w klasach młodszych [w:] Dziedziny kształcenia w klasach I-III (red.) M. Magda-Adamowicz, L. Kataryńczuk-Mania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa,

155. Taylor B., Zabawa i nauka – Baterie i magnesy, Przeł. A. Niezgoda. BGW. Warszawa 1991.

156. Taylor B.: Zabawa i nauka – Uprawa roślin. Przeł. A. Niezgoda.. BGW. Warszawa 1991.

157. Thomson R., Stephens M.: Rozpoznawanie owadów. Zeszyty szkolne. Przeł.

R. Świerczyński. Muza. Warszawa 1998.

158. Vademecum młodego ekologa. BIS, b.a. i m.w., b.r.

159. VanCleave J.: 101 ciekawych doświadczeń. Biologia dla każdego dziecka. Przeł.

B. Koźniewska. WSiP. Warszawa 1993.

160. VanCleave J.: 101 ciekawych doświadczeń. Chemia dla każdego dziecka. Przeł.

P. Sobczak. WSiP. Warszawa 1993.

161. Vaughan J.G., Geissler C.A., Rośliny jadalne, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

162. Wagner E.: Patrzeć – słyszeć – czuć. Zabawy rozwijające zmysły dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, Jedność , Kielce 2004

163. Wagner M., Nowe gry i zabawy dla badaczy przyrody w przedszkolu, na świetlicy, w szkole, Jedność, Kielce 2013 ISBN 978-83-7660-768-9

164. Walkowiak M., 2006: Sam/sama dbam o swoje bezpieczeństwo w szkole, w domu, na wycieczce…, Wydawnictwo EUROPA sp. z o.o., Wrocław

165. Walter G.: Żywioły w przedszkolu. Ogień. Przeł. E. Panek. Jedność. Kielce 2004.

166. Walter G.: Żywioły w przedszkolu. Powietrze. Przeł. E. Panek. Jedność. Kielce 2004.

167. Walter G.: Żywioły w przedszkolu. Woda. Przeł. E. Panek. Jedność. Kielce 2004.

168. Walter G.: Żywioły w przedszkolu. Ziemia. Przeł. E. Panek. Jedność. Kielce 2004.

169. Wielka księga eksperymentów. Przeł. J. Łukaszewicz. Wyd. E. Jarmołkiewicz. Zielona Góra 2001.

170. Wilken H.: Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody. Edukacja ekologiczna

w przedszkolu i szkole podstawowej. Przeł. E. Panek. Jedność. Kielce 2004.

171. Wilkus A.: W co się bawić. Obserwuję, podglądam, eksperymentuję, Mulico Warszawa 2007

172. Williams B., Encyklopedia pytań i odpowiedzi, DELTA-WZ, Br.roku, Warszawa

173. Williams J.: Jesień. Modele, projekty, eksperymenty. Przeł. E. Horodyska. NK. Warszawa 1996.

174. Williams J.: Lato. Modele, projekty, eksperymenty. Przeł. E. Horodyska. NK. Warszawa 1996.

175. Williams J.: Wiosna. Modele, projekty, eksperymenty. Przeł. M. Koziej-Ostaszkiewicz. NK. Warszawa 1996.

176. Williams J.: Zima. Modele, projekty, eksperymenty. Przeł. A. Bańkowska. NK. Warszawa 1996.

177. Witkowski J., 1978: Pieszy w ruchu drogowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa

178. Wlaźnik K., 1988: Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa

179. Woda. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przeł. E. Korczak, E. Świętochowska-Filipek. Odkrywam Moj Świat. Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Warszawa 1994.

180. Woynarowska B. (red.), 2000: Zdrowie i szkoła, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

181. Woynarowska B., 2007: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

182. Woynarowska B., 2013: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

183. Wróblewska M., Skrzydlewski J., 1999: Bezpieczeństwo dziecka w domu, w szkole, na ulicy. Książka pomocnicza dla klas I-III szkoły podstawowej, Siedmioróg, Wrocław

184. Wróblewska M., Skrzydlewski J., 2011: Bezpieczeństwo dziecka w domu, w szkole, na ulicy. Książka pomocnicza dla klas I-III szkoły podstawowej, Oficyna Wydawnicza Promocja, Wrocław

185. Zarawska P., Jak to działa? Natura, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2018 ISBN 978-83-7845-935-4

186. Zarawska P., Jak to działa? Świat roślin, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2019 ISBN 978-83-8059-625-2

187. Ziemia. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przeł. E. Korczak, A. Siwiński. Odkrywam Moj Świat. Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Warszawa 1994.

188. Zygmunt T., 2009: Racjonalne żywienie, „Lider” nr 10

189. Żuchelkowska K., Wojciechowska K., 2000: Promocja zdrowia w edukacji dzieci przedszkolnych, Wydawnictwo Margrafsen, Bydgoszcz

190. Życie zwierząt. Encyklopedia młodego odkrywcy Discovery Channel, Media Sernice Zawada, Warszawa 2004

191. Żywność. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Przeł. A. Siwiński. Odkrywam Moj Świat. Krajowe Centrum Edukacji Ekologicznej Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Warszawa 1994.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przydatności przygotowanych pomysłów do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym; ocena poprawności merytorycznej i metodycznej; oryginalność i pomysłowość rozwiązań metodycznych, uwzględnienie zasad dydaktycznych w przygotowaniu materiałów

Zakres tematów:

ĆWICZENIA:

1. Skąd się wziąłem? – ocena przydatności filmu i literatury we wprowadzeniu tematyki powstania życia człowieka

2. Poznawanie ludzkich zmysłów i ich właściwości - zabawy dydaktyczne i doświadczenia

3. Higiena i bezpieczeństwo dziecka – sposoby wprowadzania i utrwalania zagadnień

4. Ziemia w kosmosie

5. Moja miejscowość częścią Polski – moje miejsce na Ziemi

6. Rośliny wokół nas

7. Zwierzęta w naszym otoczeniu

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, metody problemowe, metoda zadań praktycznych, impresja, opis, dyskusja, metoda gier dydaktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala 8
Alina Budniak 31/34 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 8
Alina Budniak 32/34 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 8
Alina Budniak 24/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)