Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka W4-CH-S1-6-PLI
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura ustalana indywidualnie w zależności od realizowanego

tematu pracy licencjackiej wraz z samodzielnym wyszukiwaniem pozycji

literaturowych adekwatnych do realizowanego przez studenta tematu.

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i badawczych związanych z pracą licencjacką

2. pisemne opracowanie materiału związanego z wykonanymi badaniami naukowymi z wybranego przez studenta tematu pracy dyplomowej w postaci np. sprawozdania, eseju naukowego lub rozdziału pracy dyplomowej

Zakres tematów:

Student realizuje projekt badawczy z zakresu chemii pod indywidualną opieką nauczyciela akademickiego - tutora. Tematy prac dyplomowych są zatwierdzane zgodnie z Zarządzeniem nr 201 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej. Zakres pracy badawczej do wykonania przez studenta jest określany indywidualnie przez promotora/opiekuna.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone metodą tutoringu: rozwiązywanie zadań, problemów, samodzielne badania studenta, dyskusja, praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy, ćwiczenia laboratoryjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 15:30, sala ICH
Katarzyna Pytlakowska, Rafał Sitko, Marzena Dabioch, Barbara Feist, Karina Kocot, Alicja Menżyk 10/10 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 15:30, sala ICH
Jacek Nycz, Stanisław Krompiec, Michał Filapek, Sławomir Kula, Wojciech Pisarski, Edward Zorębski 6/10 szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 15:30, sala ICH
Barbara Machura, Marzena Dzida, Katarzyna Kowalska-Szojda, Anna Maroń, Joanna Palion-Gazda, Stanisław Kucharski 9/10 szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 15:30, sala ICH
Barbara Szpikowska-Sroka, Sonia Kotowicz, Violetta Kozik, Wioleta Cieślik, Natalia Pawlik, Jacek Mularski 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)