Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność świata roślin W2-S1BI19-1BL-29A
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Szweykowska, J. Szweykowski. 2004. Botanika, tom II Systematyka. PWN, Warszawa

K. Rostański. 2003. Wykłady z botaniki systematycznej. Wyd.3. UŚl., Katowice

B.Jackowiak, J.Błoszyk, J.Duszyński. 2008. Różnorodność organizmów. [w:] „Biologia. Jedność i różnorodność” s. 558 – 645. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.Z. Podbielkowski, I. Reyment-Grochowska, A. Skirgiełło. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

W. Frey W. (Ed.) 2009-2015. Syllabus of Plant Families t. 3-5. Borntraeger, Berlin, Stuttgart.

W.S.Judd and al. 2002. Plant Systematics. A phylogenetic approach (2 ed.). Sinauer Associates, Inc. Publ., Sunderland, Massachuseetts, USA.

A.Takhtajan. 2009. Flowering Plants. 2 edition. Springer Science & Business Media.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega całość uzyskanej wiedzy na wykładach i w trakcie laboratorium na podstawie egzaminu pisemnego.

Egzamin końcowy ma charakter pisemny, testowo-opisowy. Zakres materiału: wiedza zdobyta w trakcie wykładów i zajęć laboratoryjnych z przedmiotu. Część pytań egzaminacyjnych może mieć charakter testu wyboru, część może wymagać krótkiego opisu problemu.

Kryteria oceny:

bdb – student prawidłowo definiuje oraz stosuje pojęcia związane z morfologią i biologią roślin, identyfikuje i charakteryzuje różne grupy systematyczne roślin wykorzystując wiedzę teoretyczną z wykładu, utrwaloną w trakcie zajęć laboratoryjnych, posługuje się biegle poznanym aparatem pojęciowym;

db - student definiuje i wykorzystuje wybrane pojęcia związane z morfologią i biologią roślin, charakteryzuje poprawnie różne grupy systematyczne roślin, posługuje się dość biegle poznanym aparatem pojęciowym;

dst - student potrafi definiować wybrane pojęcia związane z morfologią i biologią roślin, wykazuje podstawową znajomość wykorzystania poznanej wiedzy w identyfikacji podstawowych grup systematycznych roślin;

ndst - student nie potrafi definiować i nie wykorzystuje podstawowych pojęć związanych morfologią i biologią roślin, nie identyfikuje głównych przedstawicieli poznanych grup systematycznych roślin, nie wykazuje podstawowego opanowania uzyskanej wiedzy.

Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje określoną liczbę punktów. Do ustalenia ostatecznej oceny stosuje się następującą skalę w odniesieniu do poprawnych odpowiedzi:

91 - 100% pkt - bdb

81 - 90% pkt - +db

71 - 80% pkt - db

61-70% pkt - +dst

51-60% pkt - dst

0-50% pkt - ndst .

Czas trwania egzaminu - 1h.

Zakres tematów:

Wykład z przedmiotu „Różnorodność świata roślin” dokonuje przeglądu zróżnicowania glonów prokariotycznych i eukariotycznych, mszaków, paprotników i roślin nasiennych wraz z przybliżeniem zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych, obejmując zagadnienia:

1 – Podstawy różnorodności glonów fotoautotroficznych, mszaków i roślin naczyniowych wraz z podstawami systematyki;

2 – Prokariotyczne fotoautotrofy. Glony eukariotyczne;

3 – „Wyjście” roślin na ląd, rola mszaków i psylofitów, teoria telomu;

4 – Paprotniki kopalne i współczesne;

5 – Pierwotne nasienne, nagonasienne i gniotowe;

6 – Okrytonasienne – współczesna klasyfikacja;

7 – Okrytonasienne – przegląd rzędów i rodzin.

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Adam Rostański 70/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.