Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro w biotechnologii W2-S1BT19-1BT-17
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Malepszy S. (red.) 2011. Biotechnologia roślin. PWN. Warszawa.

2. 2. Hodowla komórek i tkanek, pod redakcją Stanisławy Stokłosowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

3. Biotechnologia – kwartalnik

4. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

5. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique, 5th ed; R. Freshney 2005

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe obejmuje treści wykładów i ćwiczeń uzupełnione o wiadomości uzyskane przez studenta podczas pracy własnej z zaleconą literaturą obowiązkową.

Każde pytanie oceniane jest w skali punktowej 0-3 (z przeskokiem co 0,5), gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 3 odpowiedź bezbłędna.

Skala ocen:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90%

db 76-85%

+dst: 61 – 75%

dst: 51-60%

ndst: 0 – 50% punktów

Zaliczenie w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do końcowego zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena z raportów oraz umiejętności ciągłych).

Zakres tematów:

1.Historia badań na kulturami in vitro komórek, tkanek i organów roślinnych. Charakterystyka podstawowych technik kultury in vitro roślin: kultury kalusowe, protoplastów, zawiesinowe. Wyposażenie laboratorium do kultur in vitro roślin.

2. Pożywki do kultur in vitro roślin. Wpływ składników pożywki na wzrost i różnicowanie komórek i tkanek. Totipotencja i regeneracja roślin in vitro.

3. Procesy bezpośredniej i pośredniej morfogenezy in vitro: organogeneza, embriogeneza somatyczna. Czynniki determinujące efektywność regeneracji roślin in vitro.

4. Zastosowanie kultur in vitro w genetyce i hodowli roślin: mikropropagacja roślin, transformacja genetyczna.

5. Protoplasty i mieszańce somatyczne. Zmienność somaklonalna.

6. Kultury komórek i tkanek zwierzęcych: Technika hodowli (wyposażenie, biohazard, aseptyka, pożywki wzrostowe, propagacja kultur, separacja i charakteryzacja komórek).

7. Biologia kultury komórek i tkanek zwierzęcych (charakterystyka biologiczna linii komórkowych, specyficzne typy komórek, hodowle organotypowe).

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z wykorzystaniem prezentacji komputerowych ilustrujących omawiane zagadnienia. Wykłady zdalne przez platformę Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:15 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Barbara Wójcikowska 73/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)