Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury in vitro w biotechnologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Monika Gajecka, Katarzyna Nowak, Artur Piński, Dorota Ścieglińska, Elżbieta Wolny, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (30%);

- raport z zadania laboratoryjnego (20%);

- zaliczenie końcowe (50%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raport z zadania laboratoryjnego.Pełny opis:

Tematy wykładów

1.Historia badań na kulturami in vitro komórek, tkanek i organów roślinnych. Charakterystyka podstawowych technik kultury in vitro roślin: kultury kalusowe, protoplastów, zawiesinowe. Wyposażenie laboratorium do kultur in vitro roślin.

2. Pożywki do kultur in vitro roślin. Wpływ składników pożywki na wzrost i różnicowanie komórek i tkanek. Totipotencja i regeneracja roślin in vitro.

3. Procesy bezpośredniej i pośredniej morfogenezy in vitro: organogeneza, embriogeneza somatyczna. Czynniki determinujące efektywność regeneracji roślin in vitro.

4. Zastosowanie kultur in vitro w genetyce i hodowli roślin: mikropropagacja roślin, transformacja genetyczna.

5. Protoplasty i mieszańce somatyczne. Zmienność somaklonalna.

6. Kultury komórek i tkanek zwierzęcych: Technika hodowli (wyposażenie, biohazard, aseptyka, pożywki wzrostowe, propagacja kultur, separacja i charakteryzacja komórek).

7. Biologia kultury komórek i tkanek zwierzęcych (charakterystyka biologiczna linii komórkowych, specyficzne typy komórek, hodowle organotypowe).

1. Podstawowe obliczenia chemiczne wykorzystywane w laboratorium kultur in vitro, przygotowanie roztworów stężonych.

2. Zakładanie kultury tkanek roślinnych: przygotowanie pożywek, sterylizacja materiału, praca w warunkach sterylnych.

3. Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na reakcje eksplantatów w kulturze in vitro - kultura liści tytoniu (Nicotiana tabacum).

4. Histologiczna analiza procesów różnicowania tkanek i zmian zachodzących podczas kalogenezy u roślin.

5. Organogeneza u Arabidopsis thaliana – kultura korzeni siewek

6. Mikropropagacja roślin ozdobnych – kultura liści fiołka afrykańskiego (Saintpaulia ionantha).

7. Kultury zawiesinowe komórek roślinnych - somatyczna embriogeneza u marchwi (Daucus carota).

8. Cytogenetyczna analiza zmian chromosomowych w kalusie i regenerantach. Monitorowanie zmian poziomu ploidalności w kulturach in vitro – metoda cytometrii przepływowej.

9. Analiza i podsumowanie wyników.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gaj, Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Monika Gajecka, Joanna Morończyk, Katarzyna Nowak, Artur Piński, Elżbieta Wolny, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (30%);

- raport z zadania laboratoryjnego (20%);

- zaliczenie końcowe (50%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raport z zadania laboratoryjnego.Pełny opis:

Tematy wykładów

1.Historia badań na kulturami in vitro komórek, tkanek i organów roślinnych. Charakterystyka podstawowych technik kultury in vitro roślin: kultury kalusowe, protoplastów, zawiesinowe. Wyposażenie laboratorium do kultur in vitro roślin.

2. Pożywki do kultur in vitro roślin. Wpływ składników pożywki na wzrost i różnicowanie komórek i tkanek. Totipotencja i regeneracja roślin in vitro.

3. Procesy bezpośredniej i pośredniej morfogenezy in vitro: organogeneza, embriogeneza somatyczna. Czynniki determinujące efektywność regeneracji roślin in vitro.

4. Zastosowanie kultur in vitro w genetyce i hodowli roślin: mikropropagacja roślin, transformacja genetyczna.

5. Protoplasty i mieszańce somatyczne. Zmienność somaklonalna.

6. Kultury komórek i tkanek zwierzęcych: Technika hodowli (wyposażenie, biohazard, aseptyka, pożywki wzrostowe, propagacja kultur, separacja i charakteryzacja komórek).

7. Biologia kultury komórek i tkanek zwierzęcych (charakterystyka biologiczna linii komórkowych, specyficzne typy komórek, hodowle organotypowe).

Tematy ćwiczeń:

1. Podstawowe obliczenia chemiczne wykorzystywane w laboratorium kultur in vitro, przygotowanie roztworów stężonych. Zapoznanie z aparaturą badawczą - pH-metry, wagi analityczne, pipety automatyczne, autoklaw mikrofalowy oraz pulpity laminarne.

2. Zakładanie kultury tkanek roślinnych: przygotowanie pożywek, sterylizacja materiału, praca w warunkach sterylnych.

3. Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na reakcje eksplantatów w kulturze in vitro - kultura liści tytoniu (Nicotiana tabacum).

4. Histologiczna analiza procesów różnicowania tkanek i zmian zachodzących podczas kalogenezy u roślin.

5. Organogeneza u Arabidopsis thaliana – kultura korzeni siewek

6. Mikropropagacja roślin ozdobnych – kultura liści fiołka afrykańskiego (Saintpaulia ionantha).

7. Kultury zawiesinowe komórek roślinnych - somatyczna embriogeneza u marchwi (Daucus carota).

8. Cytogenetyczna analiza zmian chromosomowych w kalusie i regenerantach. Monitorowanie zmian poziomu ploidalności w kulturach in vitro – metoda cytometrii przepływowej.

9. Analiza i podsumowanie wyników.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Monika Gajecka, Justyna Guzy-Wróbelska, Joanna Morończyk, Katarzyna Nowak, Alicja Tomasiak, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (30%);

- raport z zadania laboratoryjnego (20%);

- zaliczenie końcowe (50%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raport z zadania laboratoryjnego.Pełny opis:

Tematy wykładów

1.Historia badań na kulturami in vitro komórek, tkanek i organów roślinnych. Charakterystyka podstawowych technik kultury in vitro roślin: kultury kalusowe, protoplastów, zawiesinowe. Wyposażenie laboratorium do kultur in vitro roślin.

2. Pożywki do kultur in vitro roślin. Wpływ składników pożywki na wzrost i różnicowanie komórek i tkanek. Totipotencja i regeneracja roślin in vitro.

3. Procesy bezpośredniej i pośredniej morfogenezy in vitro: organogeneza, embriogeneza somatyczna. Czynniki determinujące efektywność regeneracji roślin in vitro.

4. Zastosowanie kultur in vitro w genetyce i hodowli roślin: mikropropagacja roślin, transformacja genetyczna.

5. Protoplasty i mieszańce somatyczne. Zmienność somaklonalna.

6. Kultury komórek i tkanek zwierzęcych: Technika hodowli (wyposażenie, biohazard, aseptyka, pożywki wzrostowe, propagacja kultur, separacja i charakteryzacja komórek).

7. Biologia kultury komórek i tkanek zwierzęcych (charakterystyka biologiczna linii komórkowych, specyficzne typy komórek, hodowle organotypowe).

Tematy ćwiczeń:

1. Podstawowe obliczenia chemiczne wykorzystywane w laboratorium kultur in vitro, przygotowanie roztworów stężonych. Zapoznanie z aparaturą badawczą - pH-metry, wagi analityczne, pipety automatyczne, autoklaw mikrofalowy oraz pulpity laminarne.

2. Zakładanie kultury tkanek roślinnych: przygotowanie pożywek, sterylizacja materiału, praca w warunkach sterylnych.

3. Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na reakcje eksplantatów w kulturze in vitro - kultura liści tytoniu (Nicotiana tabacum).

4. Histologiczna analiza procesów różnicowania tkanek i zmian zachodzących podczas kalogenezy u roślin.

5. Organogeneza u Arabidopsis thaliana – kultura korzeni siewek

6. Mikropropagacja roślin ozdobnych – kultura liści fiołka afrykańskiego (Saintpaulia ionantha).

7. Kultury zawiesinowe komórek roślinnych - somatyczna embriogeneza u marchwi (Daucus carota).

8. Cytogenetyczna analiza zmian chromosomowych w kalusie i regenerantach. Monitorowanie zmian poziomu ploidalności w kulturach in vitro – metoda cytometrii przepływowej.

9. Analiza i podsumowanie wyników.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nowak
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Monika Gajecka, Anna Kocjan, Katarzyna Nowak, Alicja Tomasiak, Anna Wójcik, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (30%);

- raport z zadania laboratoryjnego (20%);

- zaliczenie końcowe (50%).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych;

- raport z zadania laboratoryjnego.Pełny opis:

Tematy wykładów

1.Historia badań na kulturami in vitro komórek, tkanek i organów roślinnych. Charakterystyka podstawowych technik kultury in vitro roślin: kultury kalusowe, protoplastów, zawiesinowe. Wyposażenie laboratorium do kultur in vitro roślin.

2. Pożywki do kultur in vitro roślin. Wpływ składników pożywki na wzrost i różnicowanie komórek i tkanek. Totipotencja i regeneracja roślin in vitro.

3. Procesy bezpośredniej i pośredniej morfogenezy in vitro: organogeneza, embriogeneza somatyczna. Czynniki determinujące efektywność regeneracji roślin in vitro.

4. Zastosowanie kultur in vitro w genetyce i hodowli roślin: mikropropagacja roślin, transformacja genetyczna.

5. Protoplasty i mieszańce somatyczne. Zmienność somaklonalna.

6. Kultury komórek i tkanek zwierzęcych: Technika hodowli (wyposażenie, biohazard, aseptyka, pożywki wzrostowe, propagacja kultur, separacja i charakteryzacja komórek).

7. Biologia kultury komórek i tkanek zwierzęcych (charakterystyka biologiczna linii komórkowych, specyficzne typy komórek, hodowle organotypowe).

Tematy ćwiczeń:

1. Zakładanie kultury tkanek roślinnych: przygotowanie pożywek, sterylizacja materiału, praca w warunkach sterylnych.

2. Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na reakcje eksplantatów w kulturze in vitro - kultura liści tytoniu (Nicotiana tabacum).

3. Odwirusowanie czosnku.

4. Organogeneza u Arabidopsis thaliana – kultura korzeni siewek.

5. Mikropropagacja roślin ozdobnych – kultura liści fiołka afrykańskiego (Saintpaulia ionantha).

6. Kultury zawiesinowe komórek roślinnych - somatyczna embriogeneza u marchwi (Daucus carota).

7. Histologiczna analiza procesów różnicowania tkanek i zmian zachodzących podczas kalogenezy u roślin.

8. Cytogenetyczna analiza zmian chromosomowych w kalusie i regenerantach. Monitorowanie zmian poziomu ploidalności w kulturach in vitro – metoda cytometrii przepływowej.

9. Analiza i podsumowanie wyników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)