Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) W6-PP-SM-MEMAT.1
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014.

A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

M. Kupisiewicz, Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Wydawnictwo APS, Warszawa 2004.

M. Kupisiewicz, Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza, Wydawnictwo APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2004.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska,

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne

ZNP, Kielce 2015.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

E. Stucki, Nauczanie matematyki w klasach niższych, Wydawnictwo uczelniane WSP, Bydgoszcz cz. I – 1998, cz. II – 1993, cz. III – 2000.

Literatura będzie wzbogacona w trakcie zajęć o dodatkowe pozycje oraz materiały w wersji elektronicznej w kontekście aktualnie podejmowanej tematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu jest:

- uczestniczenie w wykładach on-line,

- udział zdalnym kursie edukacyjnym „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów” obejmującym tematy wykładów (7-15),

- pozytywne zaliczenie kolokwium w formie quizów i testu.

Kolokwium w formie quizów i testu dotyczy zagadnień ujętych w edukacyjnym kursie e-learningowym „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów” dostępnym na platformie Navoica.pl.

Od studenta wymaga się samodzielnej pracy z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury, dotyczącej teoretyczno-metodycznych podstaw nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z modułu:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

E-mail osoby prowadzącej wykłady – dr Renata Raszka: renata.raszka@us.edu.pl

Zakres tematów:

1. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 1

2. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 2

3. Mity i fakty na temat rozwijania myślenia matematycznego cz. 1

4. Fakty i fakty na temat rozwijania myślenia matematycznego cz. 2

5. Aspekty działalności matematycznej (techniczny, standardowy i systemowo-twórczy) cz. 1

6. Aspekty działalności matematycznej cz. 2

7. Diagnoza dziecięcych kompetencji związanych z rozumieniem wartości pieniądza

8. Kształtowanie się u dzieci rozumienia stałej wartości pieniądza (rozpoznawanie pieniędzy, nazywanie ich nominałów, wartości nabywczej i posługiwanie się pieniędzmi w sytuacji kupna i sprzedaży).

9. Odkrywanie dziecięcej wiedzy potocznej na temat pieniądza

10. Socjalizacja ekonomiczna a wychowanie ekonomiczne

11. Obliczenia pieniężne związane z kupnem i sprzedażą (wydawanie reszty)

12. Metodyka edukacji finansowej oraz ekonomicznej w edukacji wczesnoszkolnej

13. Organizacja zajęć prowadzonych Metodą Ekonomicznych Stacji Badawczych

14. Konstruowanie gier planszowych z wątkiem finansowym

15. Rozwijanie postawy przedsiębiorczej za pomocą matematyki

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki matematyki dzieci z wykorzystaniem dostępnych mediów i materiałów dydaktycznych w formie zdalnej

Wykłady prowadzone są zdalnie na platformie Microsoft Office 365 (w tym Microsoft Teams) oraz na platformie Navoica.pl

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 14:35 - 15:20, sala Zajęcia zdalne
Renata Raszka 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)